Lưu trữ Danh mục: WooCommerce

WooCommerce: Ẩn giá tiền và nút thêm vào giỏ hàng đối với khách hàng chưa đăng nhập website

Bạn có thể muốn buộc người dùng đăng nhập để xem giá tiền và thêm

Xem thêm
Hướng dẫn WooCommerce Visual Hook: Trang tài khoản

Này WooCustomizers, Hướng dẫn về Visual Hook Trong tập này, tôi đã tạo hướng dẫn

Xem thêm
Hướng dẫn WooCommerce Visual Hook: Emails

Công cụ tùy chỉnh WooCommerce: Hướng dẫn Visual Hook Emails! Đây là hướng dẫn HTML

Xem thêm
Hướng dẫn WooCommerce Visual Hook: Trang thanh toán

Đây là hướng dẫn hấp dẫn HTML Visual Hook cho Trang thanh toán WooCommerce. Hướng

Xem thêm
Hướng dẫn Visual Hook về WooCommerce: Archive / Shop / Cat Pages

Visual Hook cho Trang Archive WooCommerce (chính là trang dành cho các trang Cửa hàng,

Xem thêm
Hướng dẫn Visual Hook WooCommerce: Trang sản phẩm chi tiết

Đây là hướng dẫn Visual Hook cho Trang sản phẩm chi tiết WooCommerce. Đây là

Xem thêm
10 Plugin định giá sản phẩm tốt nhất cho WooCommerce

Với gần một phần ba tất cả các cửa hàng trực tuyến chạy WooCommerce, nó

Xem thêm
Vô hiệu hóa WooCommerce 3.+ Lightbox

Đây là cách nhanh nhất để vô hiệu hóa WooCommerce 3.+ default lightbox. Bạn chỉ

Xem thêm
Vô hiệu hóa WooCommerce 3.+ Zoom

WooCommerce 3.+ Có một tính năng mới thú vị đó là: zoom! Khi bạn di

Xem thêm
Làm cách nào để KHÔNG điền trước các trường thanh toán WooCommerce

Mặc định các trường thanh toán của WooCommerce luôn được điền sẵn khi đơn hàng

Xem thêm
WooCommerce: Tùy chỉnh liên kết “Add to Cart” – Hướng dẫn căn bản

Cách thức tạo các liên kết / nút WooCommerce tùy chỉnh Thêm vào giỏ hàng

Xem thêm
WooCommerce: Hiển thị sản phẩm liên quan vào Tab sản phẩm

Đây là một đoạn mã đơn giản sẽ cho phép bạn di chuyển các Sản

Xem thêm
WooCommerce: chỉ hiển thị sản phẩm nổi bật ở trang shop

Bạn muốn chỉ hiển thị các sản phẩm nổi bật trên trang cửa hàng. Mặc

Xem thêm
Cách tạo mua một tặng một trong web bán hàng WooCommerce của bạn

Mua một tặng một là một trong những chiến lược tiếp thị được sử dụng

Xem thêm
WooCommerce: Ẩn sản phẩm bất kì trong danh mục sản phẩm

Đôi khi, bạn không muốn hiển thị sản phẩm ở danh mục nào đó trên

Xem thêm
WooCommerce: Chỉ cho phép 1 sản phẩm trong giỏ hàng

Dưới đây, cách giới hạn giỏ hàng WooCommerce của bạn chỉ cho phép 1 sản

Xem thêm
WooCommerce: Mặc định hiển thị “giao hàng tới địa chỉ khác”

Khi bạn có các yêu cầu vận chuyển đặc biệt, có thể bạn muốn người

Xem thêm
WooCommerce: cách thêm nội dung trước và sau giá sản phẩm

Đôi khi bạn có thể muốn thêm tiền tố hoặc hậu tố vào giá của

Xem thêm
WooCommerce: Làm thế nào để rút ngắn tiêu đề sản phẩm

Một vấn đề rất phổ biến: đôi khi tiêu đề sản phẩm WooCommerce quá dài.

Xem thêm
WooCommerce: Fix lỗi “uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini”

Khi bạn up một file lớn lên web site, hoặc bạn import file data từ

Xem thêm
WooCommerce: Làm sao để di chuyển tab mô tả sản phẩm xuống dưới mô tả ngắn

Di chuyển khung mô tả sản phẩm lên phía dưới phần mô tả ngắn sản

Xem thêm
WooCommerce: Thêm nội dung vào trang cảm ơn

Bạn muốn thêm một số văn bản vào trang cảm ơn, trang mà khách hàng

Xem thêm
WooCommerce: Thêm nội dung vào một email đặt hàng cụ thể

Bạn muốn thêm một số văn bản bổ sung vào trang cảm ơn và email

Xem thêm
WooCommerce: Hiển thị nội dung ở trên nút mua hàng trong trang sản phẩm

Bạn muốn thêm một thông báo nhỏ (chính sách hoàn trả trong 30 ngày) ngay

Xem thêm