Lưu trữ Danh mục: Wordpress căn bản

Hướng dẫn chuyển host cho WordPress – Migrate WordPress website

Bạn đang cần chuyển host cho WordPress site? Xem ngay bài hướng dẫn chuyển host

Xem thêm
Hướng dẫn sửa lỗi mixed content trong WordPress

Hướng dẫn sửa lỗi Mixed Content để sửa website chạy HTTPS không thành công, khóa

Xem thêm
Làm thế nào để clone một website

Nếu bạn từng bắt tay vào việc tạo một trang web từ đầu, bạn sẽ

Xem thêm
Cách gửi email website WordPress bằng máy chủ Gmail SMTP – 2024

Bạn có gặp khó khăn khi gửi email từ trang web WordPress của mình không?

Xem thêm
⁣Bật mật khẩu ứng dụng Google cho SMTP (Google App passwords)

Mật khẩu ứng dụng (Google App passwords) cấp quyền cho ứng dụng không phải của

Xem thêm
Cài đặt tự động backup WordPress

Chúng tôi luôn nói rằng Backup trước khi web bạn bị lỗi. Nếu bạn không

Xem thêm