Vô hiệu hóa WooCommerce 3.+ Zoom

WooCommerce 3.+ Có một tính năng mới thú vị đó là: zoom! Khi bạn di chuột vào hình ảnh sản phẩm trong trang sản phẩm, bạn có thể phóng to hình ảnh sản phẩm; Tôi thích tính năng này, tuy nhiên một số người muốn loại bỏ nó. Để làm như vậy, chỉ cần dán

WooCommerce 3.+ Có một tính năng mới thú vị đó là: zoom!

Khi bạn di chuột vào hình ảnh sản phẩm trong trang sản phẩm, bạn có thể phóng to hình ảnh sản phẩm; Tôi thích tính năng này, tuy nhiên một số người muốn loại bỏ nó. Để làm như vậy, chỉ cần dán đoạn mã này vào tệp tin functions.php trong theme của bạn.

remove_theme_support( ‘wc-product-gallery-zoom’ );

 

Bài viết liên quan

Vô hiệu hóa WooCommerce 3.+ Lightbox

Đây là cách nhanh nhất để vô hiệu hóa WooCommerce 3.+ default lightbox. Bạn chỉ c

Làm cách nào để KHÔNG điền trước các trường thanh toán WooCommerce

Mặc định các trường thanh toán của WooCommerce luôn được điền sẵn khi đơn h

WooCommerce: Hiển thị sản phẩm liên quan vào Tab sản phẩm

Đây là một đoạn mã đơn giản sẽ cho phép bạn di chuyển các Sản phẩm liên qu

WooCommerce: chỉ hiển thị sản phẩm nổi bật ở trang shop

Bạn muốn chỉ hiển thị các sản phẩm nổi bật trên trang cửa hàng. Mặc dù vi