WooCommerce: Hiển thị sản phẩm liên quan vào Tab sản phẩm

Đây là một đoạn mã đơn giản sẽ cho phép bạn di chuyển các Sản phẩm liên quan từ bên dưới các tab sang bên trong các tab sản phẩm duy nhất, trong một tab hoàn toàn mới.

Đoạn Code: Di chuyển các sản phẩm liên quan đến một tab – WooCommerce

[php] /**
* @snippet Checkbox to display Custom Product Badge Part 1 – WooCommerce
* @how-to Get CustomizeWoo.com FREE
* @source aithietke.com
* @author Mr.3T
* @compatible Woo 3.5.3
*/

// First, let’s remove related products from their original position

remove_action( ‘woocommerce_after_single_product_summary’, ‘woocommerce_output_related_products’, 20);

// Second, let’s add a new tab

add_filter( ‘woocommerce_product_tabs’, ‘woo_new_product_tab’ );

function woo_new_product_tab( $tabs ) {

$tabs[‘related_products’] = array(
‘title’ => __( ‘Try it with’, ‘woocommerce’ ),
‘priority’ => 50,
‘callback’ => ‘woo_new_product_tab_content’
);
return $tabs;
}

// Third, let’s put the related products inside

function woo_new_product_tab_content() {
woocommerce_output_related_products();
}
[/php]

Nơi để đặt đoạn code này?

Bạn có thể để đoạn php tại cuối file function.php (trước “?>” Nếu có kí tự này). Bạn có thể tùy chỉnh CSS và class để cho đoạn code trông bắt mắt hơn.

Nếu đoạn mã này không còn hoạt động

Xin vui lòng cho tôi biết dưới bình luận nếu đoạn code trên không hoạt động. Tôi sẽ rất vui khi sửa lại đoạn trích nếu bạn báo cáo (vui lòng cung cấp ảnh chụp màn hình).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *