WooCommerce: Hiển thị sản phẩm liên quan vào Tab sản phẩm

Đây là một đoạn mã đơn giản sẽ cho phép bạn di chuyển các Sản phẩm liên quan từ bên dưới các tab sang bên trong các tab sản phẩm duy nhất, trong một tab hoàn toàn mới. Đoạn Code: Di chuyển các sản phẩm liên quan đến một tab – WooCommerce [php] /** *

Đây là một đoạn mã đơn giản sẽ cho phép bạn di chuyển các Sản phẩm liên quan từ bên dưới các tab sang bên trong các tab sản phẩm duy nhất, trong một tab hoàn toàn mới.

Đoạn Code: Di chuyển các sản phẩm liên quan đến một tab – WooCommerce

[php] /**
* @snippet Checkbox to display Custom Product Badge Part 1 – WooCommerce
* @how-to Get CustomizeWoo.com FREE
* @source aithietke.com
* @author Mr.3T
* @compatible Woo 3.5.3
*/

// First, let’s remove related products from their original position

remove_action( ‘woocommerce_after_single_product_summary’, ‘woocommerce_output_related_products’, 20);

// Second, let’s add a new tab

add_filter( ‘woocommerce_product_tabs’, ‘woo_new_product_tab’ );

function woo_new_product_tab( $tabs ) {

$tabs[‘related_products’] = array(
‘title’ => __( ‘Try it with’, ‘woocommerce’ ),
‘priority’ => 50,
‘callback’ => ‘woo_new_product_tab_content’
);
return $tabs;
}

// Third, let’s put the related products inside

function woo_new_product_tab_content() {
woocommerce_output_related_products();
}
[/php]

Nơi để đặt đoạn code này?

Bạn có thể để đoạn php tại cuối file function.php (trước “?>” Nếu có kí tự này). Bạn có thể tùy chỉnh CSS và class để cho đoạn code trông bắt mắt hơn.

Nếu đoạn mã này không còn hoạt động

Xin vui lòng cho tôi biết dưới bình luận nếu đoạn code trên không hoạt động. Tôi sẽ rất vui khi sửa lại đoạn trích nếu bạn báo cáo (vui lòng cung cấp ảnh chụp màn hình).

Bài viết liên quan

Vô hiệu hóa WooCommerce 3.+ Lightbox

Đây là cách nhanh nhất để vô hiệu hóa WooCommerce 3.+ default lightbox. Bạn chỉ c

Vô hiệu hóa WooCommerce 3.+ Zoom

WooCommerce 3.+ Có một tính năng mới thú vị đó là: zoom! Khi bạn di chuột vào hìn

Làm cách nào để KHÔNG điền trước các trường thanh toán WooCommerce

Mặc định các trường thanh toán của WooCommerce luôn được điền sẵn khi đơn h

WooCommerce: chỉ hiển thị sản phẩm nổi bật ở trang shop

Bạn muốn chỉ hiển thị các sản phẩm nổi bật trên trang cửa hàng. Mặc dù vi