WooCommerce: Làm sao để di chuyển tab mô tả sản phẩm xuống dưới mô tả ngắn

Di chuyển khung mô tả sản phẩm lên phía dưới phần mô tả ngắn sản phẩm, giúp tiết kiệm không gian. và làm cho trang sản phẩm của bạn có một bố cục khác, trông lạ mắt hơn

 

Đoạn code: Di chuyển tab mô tả sản phẩm xuống dưới mô tả ngắn

 

[php] /**
* @snippet Move product tabs beside the product image – WooCommerce
* @how-to aithietke.com
* @author Mr.3T
* @testedwith WooCommerce 3.5.2
*/

remove_action( ‘woocommerce_after_single_product_summary’, ‘woocommerce_output_product_data_tabs’, 10 );
add_action( ‘woocommerce_single_product_summary’, ‘woocommerce_output_product_data_tabs’, 60 );
[/php]

Nơi để đặt đoạn code này?

Bạn có thể để đoạn php tại cuối file function.php (trước “?>” Nếu có kí tự này). Bạn có thể tùy chỉnh CSS và class để cho đoạn code trông bắt mắt hơn.

Nếu đoạn mã này không con hoạt động

Xin vui lòng cho tôi biết dưới bình luận nếu đoạn code trên không hoạt động. Tôi sẽ rất vui khi sửa lại đoạn trích nếu bạn báo cáo (vui lòng cung cấp ảnh chụp màn hình).