WooCommerce: chỉ hiển thị sản phẩm nổi bật ở trang shop

Bạn muốn chỉ hiển thị các sản phẩm nổi bật trên trang cửa hàng. Mặc dù việc thêm các sản phẩm nổi bật là rất dễ dàng (chỉ cần sử dụng mã ngắn WooCommerce trong nội dung trang), nhưng có vẻ rất khó để loại bỏ các sản phẩm khác. Đây là những gì tôi

Bạn muốn chỉ hiển thị các sản phẩm nổi bật trên trang cửa hàng. Mặc dù việc thêm các sản phẩm nổi bật là rất dễ dàng (chỉ cần sử dụng mã ngắn WooCommerce trong nội dung trang), nhưng có vẻ rất khó để loại bỏ các sản phẩm khác. Đây là những gì tôi đã làm.

WooCommerce Xóa Vòng lặp tại Trang Cửa hàng – cách cũ

 Đoạn code: chỉ hiển thị sản phẩm nổi bật ở trang shop

Xin lưu ý: Danh mục sản phẩm của Nhật Bản Trang chủ> Hiển thị trang của Cửa hàng trực tuyến phải được đặt thành Hiển thị các sản phẩm trực tuyến trong WordPress> Giao diện> Tùy biến> Cài đặt quản trị WooCommerce.

 

[php] /**
* @snippet Remove Product Loop @ WooCommerce Shop
* @how-to aithietke.com
* @author Mr.3T
* @compatible WooCommerce 3.5.7
*/

add_action( ‘pre_get_posts’, ‘ai_remove_products_from_shop_page’ );

function ai_remove_products_from_shop_page( $q ) {
if ( ! $q->is_main_query() ) return;
if ( ! $q->is_post_type_archive() ) return;
if ( ! is_admin() && is_shop() ) {
$q->set( ‘post__in’, array(0) );
}
remove_action( ‘pre_get_posts’, ‘ai_remove_products_from_shop_page’ );
}
[/php]

Nơi để đặt đoạn code này?

Bạn có thể để đoạn php tại cuối file function.php (trước “?>” Nếu có kí tự này). Bạn có thể tùy chỉnh CSS và class để cho đoạn code trông bắt mắt hơn.

Nếu đoạn mã này không còn hoạt động

Xin vui lòng cho tôi biết dưới bình luận nếu đoạn code trên không hoạt động. Tôi sẽ rất vui khi sửa lại đoạn trích nếu bạn báo cáo (vui lòng cung cấp ảnh chụp màn hình).

Bài viết liên quan

Vô hiệu hóa WooCommerce 3.+ Lightbox

Đây là cách nhanh nhất để vô hiệu hóa WooCommerce 3.+ default lightbox. Bạn chỉ c

Vô hiệu hóa WooCommerce 3.+ Zoom

WooCommerce 3.+ Có một tính năng mới thú vị đó là: zoom! Khi bạn di chuột vào hìn

Làm cách nào để KHÔNG điền trước các trường thanh toán WooCommerce

Mặc định các trường thanh toán của WooCommerce luôn được điền sẵn khi đơn h

WooCommerce: Hiển thị sản phẩm liên quan vào Tab sản phẩm

Đây là một đoạn mã đơn giản sẽ cho phép bạn di chuyển các Sản phẩm liên qu