Hướng dẫn WooCommerce Visual Hook: Trang thanh toán

Đây là hướng dẫn hấp dẫn HTML Visual Hook cho Trang thanh toán WooCommerce. Hướng dẫn Visual Hook này thuộc “Chuỗi hướng dẫn Visual Hook” của tôi, mà tôi đã tập hợp lại để bạn có thể tìm thấy Visual Hook WooCommerce một cách nhanh chóng và dễ dàng bằng cách xem vị trí thực

Đây là hướng dẫn hấp dẫn HTML Visual Hook cho Trang thanh toán WooCommerce.
Hướng dẫn Visual Hook này thuộc “Chuỗi hướng dẫn Visual Hook” của tôi, mà tôi đã tập hợp lại để bạn có thể tìm thấy Visual Hook WooCommerce một cách nhanh chóng và dễ dàng bằng cách xem vị trí thực tế của chúng – đồng thời bạn cũng có thể dễ dàng sao chép.

WooCommerce trang thanh toán [Hướng dẫn Visual Hook]

woocommerce_before_checkout_form

–> “Have a coupon?” section <–

woocommerce_checkout_before_customer_details

Billing Details

woocommerce_before_checkout_billing_form

woocommerce_after_checkout_billing_form


woocommerce_before_checkout_shipping_form

woocommerce_after_checkout_shipping_form

woocommerce_before_order_notes

woocommerce_after_order_notes

woocommerce_checkout_after_customer_details

Your order

woocommerce_checkout_before_order_review

Product Total
woocommerce_review_order_before_cart_contents
Test product  × 1 €1,00
woocommerce_review_order_after_cart_contents
Subtotal €1,00
woocommerce_review_order_before_shipping
Shipping
woocommerce_review_order_after_shipping
woocommerce_review_order_before_order_total
Total €1,00
woocommerce_review_order_after_order_total

woocommerce_review_order_before_payment

  • Please send your cheque to Store Name, Store Street, Store Town, Store State / County, Store Postcode.

woocommerce_review_order_before_submit

woocommerce_review_order_after_submit

woocommerce_review_order_after_payment

woocommerce_checkout_after_order_review

woocommerce_after_checkout_form

WooCommerce Checkout Page Default add_actions

// These are actions you can unhook/remove!
 
add_action( 'woocommerce_before_checkout_form', 'woocommerce_checkout_login_form', 10 );
add_action( 'woocommerce_before_checkout_form', 'woocommerce_checkout_coupon_form', 10 );
add_action( 'woocommerce_before_checkout_form', 'woocommerce_output_all_notices', 10 );
 
add_action( 'woocommerce_checkout_billing', array( self::$instance, 'checkout_form_billing' ) );
add_action( 'woocommerce_checkout_shipping', array( self::$instance, 'checkout_form_shipping' ) );
 
add_action( 'woocommerce_checkout_order_review', 'woocommerce_order_review', 10 );
add_action( 'woocommerce_checkout_order_review', 'woocommerce_checkout_payment', 20 );

Bài viết liên quan

WooCommerce: Ẩn giá tiền và nút thêm vào giỏ hàng đối với khách hàng chưa đăng nhập website

Bạn có thể muốn buộc người dùng đăng nhập để xem giá tiền và thêm sản ph

Hướng dẫn WooCommerce Visual Hook: Trang tài khoản

Này WooCustomizers, Hướng dẫn về Visual Hook Trong tập này, tôi đã tạo hướng dẫ

Hướng dẫn WooCommerce Visual Hook: Emails

Công cụ tùy chỉnh WooCommerce: Hướng dẫn Visual Hook Emails! Đây là hướng dẫn HTM

Hướng dẫn Visual Hook về WooCommerce: Archive / Shop / Cat Pages

Visual Hook cho Trang Archive WooCommerce (chính là trang dành cho các trang Cửa hàng, Danh m