Hướng dẫn Visual Hook WooCommerce: Trang sản phẩm chi tiết

Đây là hướng dẫn Visual Hook cho Trang sản phẩm chi tiết WooCommerce. Đây là một phần trong “Chuỗi hướng dẫn Visual Hook” của tôi, qua đó bạn có thể tìm thấy các Hook WooCommerce một cách nhanh chóng và dễ dàng bằng cách xem vị trí thực tế của chúng (và bạn có thể

Đây là hướng dẫn Visual Hook cho Trang sản phẩm chi tiết WooCommerce. Đây là một phần trong “Chuỗi hướng dẫn Visual Hook” của tôi, qua đó bạn có thể tìm thấy các Hook WooCommerce một cách nhanh chóng và dễ dàng bằng cách xem vị trí thực tế của chúng (và bạn có thể sao chép/dán). Nếu bạn thích hướng dẫn này và nó hữu ích cho bạn, hãy cho tôi biết trong phần bình luận!
Bây giờ bạn đã biết các điểm hook của trang sản phẩm, bạn có thể ghi đè Trang sản phẩm đơn WooCommerce thông qua file function của child theme. Bạn có thể xóa các thành phần mặc định (ví dụ: hình ảnh nổi bật, biểu mẫu thêm vào giỏ hàng, sản phẩm liên quan…), bạn có thể thêm các thành phần tùy chỉnh của mình bằng cách chọn “hook” được định vị chính xác và kích hoạt chức năng của mình và thậm chí bạn có thể “di chuyển” các hook hiện có.

woocommerce_before_single_product

 

woocommerce_before_single_product_summarySale!

 

woocommerce_product_thumbnails (may not work)

woocommerce_single_product_summary

 

Product Title

€554,00€6.565,00 €44,00€665,00

This is the short description!

woocommerce_before_add_to_cart_form
woocommerce_before_variations_form

Clear selection

woocommerce_before_add_to_cart_button

woocommerce_before_single_variation
woocommerce_single_variation

 

€554,00 €44,00

 

In stock

woocommerce_before_add_to_cart_quantity

woocommerce_after_add_to_cart_quantity

woocommerce_after_single_variation

woocommerce_after_add_to_cart_button
woocommerce_after_variations_form
woocommerce_after_add_to_cart_form

woocommerce_product_meta_startSKU: htr554yn
Category: Bracelets
Tags: tag1, tag2
woocommerce_product_meta_end

 

woocommerce_share

woocommerce_after_single_product_summary

 

Additional Information

Weight 546 kg
Dimensions 546 x 456 x 456 cm
Option Option 1, Option 2

You may also like…

woocommerce_after_single_product

Action mặc định của một trang sản phẩm WooCommerce

Đây là danh sách các action WooCommerce mà bạn có thể gỡ/xóa bằng cách thay đổi “add_action” thành “remove_action” trong hàm.php của mình. WooCommerce sử dụng các hook riêng của mình, ví dụ: “woocommerce_Before_single_product_summary” để tập hợp các trang sản phẩm lại với nhau. Vì nó được thực hiện theo cách này nên bạn có thể sử dụng “remove_action” để xóa một trong những thành phần này. Tôi cũng đã thêm “do_action” khác hiện không có chức năng kích hoạt nhưng bạn có thể sử dụng để thêm nội dung vào trang sản phẩm.

 

/**
 * @snippet       List of Default Actions @ WooCommerce Single Product
 * @how-to        Get CustomizeWoo.com FREE
 * @author        Rodolfo Melogli
 * @updated       WooCommerce 4.0
 * @donate $9     https://businessbloomer.com/bloomer-armada/
 */
// Before content
add_action( 'woocommerce_before_main_content', 'woocommerce_breadcrumb', 20, 0 );
add_action( 'woocommerce_sidebar', 'woocommerce_get_sidebar', 10 );
add_action( 'woocommerce_before_single_product', 'woocommerce_output_all_notices', 10 );
 
// Left column
add_action( 'woocommerce_before_single_product_summary', 'woocommerce_show_product_sale_flash', 10 );
add_action( 'woocommerce_before_single_product_summary', 'woocommerce_show_product_images', 20 );
add_action( 'woocommerce_product_thumbnails', 'woocommerce_show_product_thumbnails', 20 );
// Right column
add_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_title', 5 );
add_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_rating', 10 );
add_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_price', 10 );
add_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_excerpt', 20 );
// Right column - add to cart
do_action( 'woocommerce_before_add_to_cart_form' );
do_action( 'woocommerce_before_add_to_cart_button' );
add_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_add_to_cart', 30 );
add_action( 'woocommerce_simple_add_to_cart', 'woocommerce_simple_add_to_cart', 30 );
add_action( 'woocommerce_grouped_add_to_cart', 'woocommerce_grouped_add_to_cart', 30 );
add_action( 'woocommerce_variable_add_to_cart', 'woocommerce_variable_add_to_cart', 30 );
add_action( 'woocommerce_external_add_to_cart', 'woocommerce_external_add_to_cart', 30 );
add_action( 'woocommerce_single_variation', 'woocommerce_single_variation', 10 );
add_action( 'woocommerce_single_variation', 'woocommerce_single_variation_add_to_cart_button', 20 );
do_action( 'woocommerce_before_quantity_input_field' );
do_action( 'woocommerce_after_quantity_input_field' );
do_action( 'woocommerce_after_add_to_cart_button' );
do_action( 'woocommerce_after_add_to_cart_form' );
// Right column - meta
add_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_meta', 40 );
do_action( 'woocommerce_product_meta_start' );
do_action( 'woocommerce_product_meta_end' );
// Right column - sharing
add_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'woocommerce_template_single_sharing', 50 );
do_action( 'woocommerce_share' );
// Tabs, upsells and related products
add_action( 'woocommerce_after_single_product_summary', 'woocommerce_output_product_data_tabs', 10 );
add_action( 'woocommerce_product_additional_information', 'wc_display_product_attributes', 10 );
do_action( 'woocommerce_product_after_tabs' );
add_action( 'woocommerce_after_single_product_summary', 'woocommerce_upsell_display', 15 );
add_action( 'woocommerce_after_single_product_summary', 'woocommerce_output_related_products', 20 );
// Reviews
add_action( 'woocommerce_review_before', 'woocommerce_review_display_gravatar', 10 );
add_action( 'woocommerce_review_before_comment_meta', 'woocommerce_review_display_rating', 10 );
add_action( 'woocommerce_review_meta', 'woocommerce_review_display_meta', 10 );
do_action( 'woocommerce_review_before_comment_text', $comment );
add_action( 'woocommerce_review_comment_text', 'woocommerce_review_display_comment_text', 10 );
do_action( 'woocommerce_review_after_comment_text', $comment );
// After content
do_action( 'woocommerce_after_single_product' );
do_action( 'woocommerce_after_main_content' );

Bài viết liên quan

WooCommerce: Ẩn giá tiền và nút thêm vào giỏ hàng đối với khách hàng chưa đăng nhập website

Bạn có thể muốn buộc người dùng đăng nhập để xem giá tiền và thêm sản ph

Hướng dẫn WooCommerce Visual Hook: Trang tài khoản

Này WooCustomizers, Hướng dẫn về Visual Hook Trong tập này, tôi đã tạo hướng dẫ

Hướng dẫn WooCommerce Visual Hook: Emails

Công cụ tùy chỉnh WooCommerce: Hướng dẫn Visual Hook Emails! Đây là hướng dẫn HTM

Hướng dẫn WooCommerce Visual Hook: Trang thanh toán

Đây là hướng dẫn hấp dẫn HTML Visual Hook cho Trang thanh toán WooCommerce. Hướng d