WooCommerce: Mặc định hiển thị “giao hàng tới địa chỉ khác”

Khi bạn có các yêu cầu vận chuyển đặc biệt, có thể bạn muốn người dùng thanh toán thấy phần biểu mẫu vận chuyển hiển thị khi tải. Đây là cách bạn làm điều đó. Bạn cũng sẽ tìm thấy nhiệm vụ ngược lại trong trường hợp bạn mở biểu mẫu vận chuyển theo mặc

Khi bạn có các yêu cầu vận chuyển đặc biệt, có thể bạn muốn người dùng thanh toán thấy phần biểu mẫu vận chuyển hiển thị khi tải.

Đây là cách bạn làm điều đó. Bạn cũng sẽ tìm thấy nhiệm vụ ngược lại trong trường hợp bạn mở biểu mẫu vận chuyển theo mặc định và bạn muốn ẩn nó.

WooCommerce Gửi đến địa chỉ khác 

Đoạn code: Mặc định hiển thị “giao hàng tới địa chỉ khác” WooCommerce

 

[php] /**
* @snippet Open Ship to Different Address @ Checkout Page
* @how-to aithietke.com
* @author Mr.3T
* @testedwith WooCommerce 3.9
*/

add_filter( ‘woocommerce_ship_to_different_address_checked’, ‘__return_true’ );
[/php]

Đoạn code: Mặc định tắt “giao hàng tới địa chỉ khác” WooCommerce

[php] /**
* @snippet Open Ship to Different Address @ Checkout Page
* @how-to aithietke.com
* @author Mr.3T
* @testedwith WooCommerce 3.9
*/

add_filter( ‘woocommerce_ship_to_different_address_checked’, ‘__return_false’ );
[/php]

ơi để đặt đoạn code này?

Bạn có thể để đoạn php tại cuối file function.php (trước “?>” Nếu có kí tự này). Bạn có thể tùy chỉnh CSS và class để cho đoạn code trông bắt mắt hơn.

Nếu đoạn mã này không còn hoạt động

Xin vui lòng cho tôi biết dưới bình luận nếu đoạn code trên không hoạt động. Tôi sẽ rất vui khi sửa lại đoạn trích nếu bạn báo cáo (vui lòng cung cấp ảnh chụp màn hình).

Bài viết liên quan

Vô hiệu hóa WooCommerce 3.+ Lightbox

Đây là cách nhanh nhất để vô hiệu hóa WooCommerce 3.+ default lightbox. Bạn chỉ c

Vô hiệu hóa WooCommerce 3.+ Zoom

WooCommerce 3.+ Có một tính năng mới thú vị đó là: zoom! Khi bạn di chuột vào hìn

Làm cách nào để KHÔNG điền trước các trường thanh toán WooCommerce

Mặc định các trường thanh toán của WooCommerce luôn được điền sẵn khi đơn h

WooCommerce: Hiển thị sản phẩm liên quan vào Tab sản phẩm

Đây là một đoạn mã đơn giản sẽ cho phép bạn di chuyển các Sản phẩm liên qu