WooCommerce: Chỉ cho phép 1 sản phẩm trong giỏ hàng

Dưới đây, cách giới hạn giỏ hàng WooCommerce của bạn chỉ cho phép 1 sản phẩm. Đoạn mã PHP đơn giản này có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng – ví dụ: cửa hàng của bạn chỉ cho phép mua một sản phẩm tại một thời điểm hoặc tối đa một đăng ký.

Dưới đây, cách giới hạn giỏ hàng WooCommerce của bạn chỉ cho phép 1 sản phẩm.

Đoạn mã PHP đơn giản này có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng – ví dụ: cửa hàng của bạn chỉ cho phép mua một sản phẩm tại một thời điểm hoặc tối đa một đăng ký.

Chỉ cho phép 1 sản phẩm trong giỏ hàng

Đoạn code giới hạn số lượng sản phẩm trong giỏ hàng WooCommerce

[php] /**
* @snippet WooCommerce Max 1 Product @ Cart
* @how-to aithietke.com
* @author Mr.3T
* @compatible WC 3.7
*/

add_filter( ‘woocommerce_add_to_cart_validation’, ‘bbloomer_only_one_in_cart’, 99, 2 );

function ai_only_one_in_cart( $passed, $added_product_id ) {
wc_empty_cart();
return $passed;
}
[/php]

Nơi để đặt đoạn code này?

Bạn có thể để đoạn php tại cuối file function.php (trước “?>” Nếu có kí tự này). Bạn có thể tùy chỉnh CSS và class để cho đoạn code trông bắt mắt hơn.

Nếu đoạn mã này không còn hoạt động

Xin vui lòng cho tôi biết dưới bình luận nếu đoạn code trên không hoạt động. Tôi sẽ rất vui khi sửa lại đoạn trích nếu bạn báo cáo (vui lòng cung cấp ảnh chụp màn hình).

Bài viết liên quan

Vô hiệu hóa WooCommerce 3.+ Lightbox

Đây là cách nhanh nhất để vô hiệu hóa WooCommerce 3.+ default lightbox. Bạn chỉ c

Vô hiệu hóa WooCommerce 3.+ Zoom

WooCommerce 3.+ Có một tính năng mới thú vị đó là: zoom! Khi bạn di chuột vào hìn

Làm cách nào để KHÔNG điền trước các trường thanh toán WooCommerce

Mặc định các trường thanh toán của WooCommerce luôn được điền sẵn khi đơn h

WooCommerce: Hiển thị sản phẩm liên quan vào Tab sản phẩm

Đây là một đoạn mã đơn giản sẽ cho phép bạn di chuyển các Sản phẩm liên qu