Hướng dẫn Visual Hook về WooCommerce: Archive / Shop / Cat Pages

Visual Hook cho Trang Archive WooCommerce (chính là trang dành cho các trang Cửa hàng, Danh mục, Thẻ). Hướng dẫn này thuộc “Chuỗi hướng dẫn Visual Hook ”, mà mình đã tập hợp lại để bạn có thể tìm thấy các Visual Hook WooCommerce một cách nhanh chóng và dễ dàng bằng cách xem vị

Visual Hook cho Trang Archive WooCommerce (chính là trang dành cho các trang Cửa hàng, Danh mục, Thẻ). Hướng dẫn này thuộc “Chuỗi hướng dẫn Visual Hook ”, mà mình đã tập hợp lại để bạn có thể tìm thấy các Visual Hook WooCommerce một cách nhanh chóng và dễ dàng bằng cách xem vị trí thực tế của chúng (và bạn cũng có thể sao chép/dán). Nếu bạn thích hướng dẫn này và nó hữu ích cho bạn, hãy cho tôi biết trong phần bình luận!
Nhờ Hướng dẫn Visual Hook trong Archive WooCommerce này, giờ đây bạn có thể truy cập tệp tin functions.php của mẫu và sử dụng “add_action(‘place-hook-here’,’your-PHP-function-here’);” – sau đó bạn có thể đặt các chức năng tùy chỉnh của mình chính xác ở nơi bạn muốn.

WooCommerce trang Archive [Hướng dẫn Visual Hook]

woocommerce_before_main_content

 

Shop

woocommerce_archive_description

woocommerce_before_shop_loop

Showing all 4 results

 • woocommerce_before_shop_loop_itemwoocommerce_before_shop_loop_item_title

  woocommerce_shop_loop_item_title

  Product Title

  woocommerce_after_shop_loop_item_title

  €5,00

  woocommerce_after_shop_loop_item

  Add to cart

 • woocommerce_before_shop_loop_itemwoocommerce_before_shop_loop_item_titlewoocommerce_shop_loop_item_title

  Test 6

  woocommerce_after_shop_loop_item_title

  €5,00

  woocommerce_after_shop_loop_item

  Select options

woocommerce_after_shop_loop

woocommerce_after_main_content

WooCommerce Trang Archive các add_actions

// These are actions you can unhook/remove!
add_action( 'woocommerce_before_main_content', 'woocommerce_output_content_wrapper', 10 );
add_action( 'woocommerce_before_main_content', 'woocommerce_breadcrumb', 20 );
add_action( 'woocommerce_archive_description', 'woocommerce_taxonomy_archive_description', 10 );
add_action( 'woocommerce_archive_description', 'woocommerce_product_archive_description', 10 );
add_action( 'woocommerce_before_shop_loop', 'woocommerce_output_all_notices', 10 );
add_action( 'woocommerce_before_shop_loop', 'woocommerce_result_count', 20 );
add_action( 'woocommerce_before_shop_loop', 'woocommerce_catalog_ordering', 30 );
add_action( 'woocommerce_before_shop_loop_item', 'woocommerce_template_loop_product_link_open', 10 );
add_action( 'woocommerce_before_shop_loop_item_title', 'woocommerce_show_product_loop_sale_flash', 10 );
add_action( 'woocommerce_before_shop_loop_item_title', 'woocommerce_template_loop_product_thumbnail', 10 );
add_action( 'woocommerce_shop_loop_item_title', 'woocommerce_template_loop_product_title', 10 );
add_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item_title', 'woocommerce_template_loop_price', 10 );
add_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item_title', 'woocommerce_template_loop_rating', 5 );
add_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item', 'woocommerce_template_loop_product_link_close', 5 );
add_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item', 'woocommerce_template_loop_add_to_cart', 10 );
add_action( 'woocommerce_after_shop_loop', 'woocommerce_pagination', 10 );
add_action( 'woocommerce_after_main_content', 'woocommerce_output_content_wrapper_end', 10 );

Bài viết liên quan

WooCommerce: Ẩn giá tiền và nút thêm vào giỏ hàng đối với khách hàng chưa đăng nhập website

Bạn có thể muốn buộc người dùng đăng nhập để xem giá tiền và thêm sản ph

Hướng dẫn WooCommerce Visual Hook: Trang tài khoản

Này WooCustomizers, Hướng dẫn về Visual Hook Trong tập này, tôi đã tạo hướng dẫ

Hướng dẫn WooCommerce Visual Hook: Emails

Công cụ tùy chỉnh WooCommerce: Hướng dẫn Visual Hook Emails! Đây là hướng dẫn HTM

Hướng dẫn WooCommerce Visual Hook: Trang thanh toán

Đây là hướng dẫn hấp dẫn HTML Visual Hook cho Trang thanh toán WooCommerce. Hướng d