WooCommerce: Tùy chỉnh liên kết “Add to Cart” – Hướng dẫn căn bản

Cách thức tạo các liên kết / nút WooCommerce tùy chỉnh Thêm vào giỏ hàng và làm cho chúng thêm sản phẩm vào giỏ hàng, chuyển hướng đến các trang cụ thể. Hướng dẫn này bao gồm cả các sản phẩm biến và nhóm, cũng như số lượng> 1. Với hướng dẫn này, nó dễ

Cách thức tạo các liên kết / nút WooCommerce tùy chỉnh Thêm vào giỏ hàng và làm cho chúng thêm sản phẩm vào giỏ hàng, chuyển hướng đến các trang cụ thể. Hướng dẫn này bao gồm cả các sản phẩm biến và nhóm, cũng như số lượng> 1.

Với hướng dẫn này, nó dễ dàng hơn nhiều để đặt các nút Thêm vào giỏ hàng trên các trang đích tùy chỉnh, bảng giá, bài đăng trên blog, v.v.

1, Sản phẩm đơn giản: Liên kết thêm vào giỏ hàng

Đơn giản nhất trong tất cả, các sản phẩm đơn giản là siêu dễ dàng để thêm vào giỏ hàng thông qua một URL tùy chỉnh. Chỉ cần tìm ID sản phẩm bằng cách di chuột vào tiêu đề sản phẩm trong WooCommerce> Products (xem hình ảnh bên dưới), sau đó sử dụng các liên kết sau.

URL: Thêm một sản phẩm vào giỏ hàng

href=”http://yourdomain.com/?add-to-cart=25″

Bây giờ, hãy đảm bảo thay đổi tên miền trong liên kết và liên kết sẽ hoạt động. 1 sản phẩm có ID = 25 sẽ được thêm vào giỏ hàng.

URL: Thêm một sản phẩm với số lượng là = 3 vào giỏ hàng

href=”http://yourdomain.com/?add-to-cart=25&quantity=3″

1 sản phẩm có ID = 25 và số lượng = 3 sẽ được thêm vào giỏ hàng. Lưu ý: bạn có thể thêm 2 sản phẩm khác nhau vào giỏ hàng có URL.

URL: Thêm một sản phẩm vào giỏ hàng, và chuyển hướng qua trang giỏ hàng.

href=”http://yourdomain.com/cart/?add-to-cart=25″

Hãy nhớ rằng, nếu bạn đã thay đổi URL cho giỏ hàng, hãy đảm bảo thay đổi  “/cart/” thành “/basket/” ví dụ. Để làm việc này, bạn cũng phải đánh dấu vào nút Bật Bật AJAX vào giỏ hàng trên tùy chọn lưu trữ trong mục WooC Commerce -> Cài đặt -> Sản phẩm -> Chung.

URL: Thêm một sản phẩm vào giỏ hàng, và chuyển hướng qua trang thanh toán.

href=”http://yourdomain.com/checkout/?add-to-cart=25″

URL: Thêm một sản phẩm vào giỏ hàng, và chuyển hướng tới bất kì trang nào.

href=”http://yourdomain.com/your_custom_page/?add-to-cart=25″

Hãy nhớ rằng, để điều này hoạt động, bạn phải đánh dấu vào nút Bật Bật AJAX vào giỏ hàng trên tùy chọn lưu trữ trong tùy chọn WooCommerce -> Cài đặt -> Sản phẩm -> Chung và cũng vô hiệu hóa Chuyển hướng sang trang giỏ hàng sau khi thêm thành công.

2, Sản phẩm có biến thể: Thêm vào giỏ hàng URL

Ở đây mọi thứ ban đầu rất phức tạp, nhưng bây giờ nó lại dễ dàng hơn nhiều! Tất cả bạn cần là ID biến thể. Tại đây, nơi bạn có thể tìm thấy nó:

Khi bạn có ID biến thể, bạn có thể sử dụng thông tin sau.

URL: Thêm một biến thể sản phẩm vào giỏ hàng

href=”http://yourdomain.com/?add-to-cart=88″

Chúng tôi thêm vào đây chỉ là ID biến thể (88) theo ảnh chụp màn hình ở trên.

URL: Thêm một biến thể sản phẩm vào giỏ hàng với số lượng là 3

href=”http://yourdomain.com/?add-to-cart=88&quantity=3″

URL: Thêm một biến thể sản phẩm và điều hướng tới trang giỏ hàng 

href=”http://yourdomain.com/cart/?add-to-cart=88″

URL: Thêm một biến thể sản phẩm và điều hướng tới trang Thánh toán

href=”http://yourdomain.com/checkout/?add-to-cart=88″

URL: Thêm một biến thể sản phẩm và điều hướng tới bất kỳ trang nào

href=”http://yourdomain.com/any-page-url/?add-to-cart=88″

3) Sản phẩm được nhóm: Thêm vào giỏ hàng URL

Gần đây tôi đã làm việc với các Sản phẩm được nhóm và nhiệm vụ của tôi là thêm nó vào giỏ hàng thông qua một URL tùy chỉnh. Một sản phẩm được nhóm là sự kết hợp của hai hoặc nhiều sản phẩm phụ và mỗi sản phẩm có thể được thêm vào với số lượng tùy chỉnh vào giỏ hàng.

Sản phẩm được nhóm của WooCommerce

URL: Thêm một sản phẩm được nhóm vào giỏ hàng

Bạn sẽ cần ID sản phẩm được nhóm, có thể được tìm thấy theo cách thông thường và cả ID sản phẩm phụ. Sau đó, sử dụng một cái gì đó như:

href=”http://yourdomain.com/?add-to-cart=3111&quantity[1803]=5&quantity[1903]=2″

Trong trường hợp này, chúng tôi đã thêm ID sản phẩm được nhóm = 3111 và cụ thể là chúng tôi đã thêm ID sản phẩm 5x = 1803 và ID sản phẩm 2x = 2.

Lưu ý: nếu bạn muốn thêm số 0 zero cho một trong các sản phẩm phụ, bạn vẫn cần chỉ định rằng đó là & số lượng [1903] = 0.

 

 

Bài viết liên quan

WooCommerce: Ẩn giá tiền và nút thêm vào giỏ hàng đối với khách hàng chưa đăng nhập website

Bạn có thể muốn buộc người dùng đăng nhập để xem giá tiền và thêm sản ph

WooCommerce: Làm sao để di chuyển tab mô tả sản phẩm xuống dưới mô tả ngắn

Di chuyển khung mô tả sản phẩm lên phía dưới phần mô tả ngắn sản phẩm, giú