WooCommerce: Ẩn sản phẩm bất kì trong danh mục sản phẩm

Đôi khi, bạn không muốn hiển thị sản phẩm ở danh mục nào đó trên trang sản phẩm, chỉ cần dán đoạn code sau vào file fucntion.php của theme bạn

WooCommerce: ẩn các sản phẩm thuộc một danh mục cụ thể

 

WooCommerce: Ẩn sản phẩm bất kì trong danh mục sản phẩm

 [php] /**
* @snippet Hide Products From Specific Category @ Shop
* @how-to aithietke.com
* @author Mr.3T
* @compatible WooCommerce 3.6.3
*/

add_action( ‘woocommerce_product_query’, ‘bbloomer_hide_products_category_shop’ );

function bbloomer_hide_products_category_shop( $q ) {

$tax_query = (array) $q->get( ‘tax_query’ );

$tax_query[] = array(
‘taxonomy’ => ‘product_cat’,
‘field’ => ‘slug’,
‘terms’ => array( ‘chairs’ ), // Category slug here
‘operator’ => ‘NOT IN’
);

$q->set( ‘tax_query’, $tax_query );

}
[/php]

Nơi để đặt đoạn code này?

Bạn có thể để đoạn php tại cuối file function.php (trước “?>” Nếu có kí tự này). Bạn có thể tùy chỉnh CSS và class để cho đoạn code trông bắt mắt hơn.

Nếu đoạn mã này không còn hoạt động

Xin vui lòng cho tôi biết dưới bình luận nếu đoạn code trên không hoạt động. Tôi sẽ rất vui khi sửa lại đoạn trích nếu bạn báo cáo (vui lòng cung cấp ảnh chụp màn hình).