WooCommerce: Ẩn sản phẩm bất kì trong danh mục sản phẩm

Đôi khi, bạn không muốn hiển thị sản phẩm ở danh mục nào đó trên trang sản phẩm, chỉ cần dán đoạn code sau vào file fucntion.php của theme bạn WooCommerce: ẩn các sản phẩm thuộc một danh mục cụ thể   WooCommerce: Ẩn sản phẩm bất kì trong danh mục sản phẩm   

Đôi khi, bạn không muốn hiển thị sản phẩm ở danh mục nào đó trên trang sản phẩm, chỉ cần dán đoạn code sau vào file fucntion.php của theme bạn

WooCommerce: ẩn các sản phẩm thuộc một danh mục cụ thể

 

WooCommerce: Ẩn sản phẩm bất kì trong danh mục sản phẩm

 [php] /**
* @snippet Hide Products From Specific Category @ Shop
* @how-to aithietke.com
* @author Mr.3T
* @compatible WooCommerce 3.6.3
*/

add_action( ‘woocommerce_product_query’, ‘bbloomer_hide_products_category_shop’ );

function bbloomer_hide_products_category_shop( $q ) {

$tax_query = (array) $q->get( ‘tax_query’ );

$tax_query[] = array(
‘taxonomy’ => ‘product_cat’,
‘field’ => ‘slug’,
‘terms’ => array( ‘chairs’ ), // Category slug here
‘operator’ => ‘NOT IN’
);

$q->set( ‘tax_query’, $tax_query );

}
[/php]

Nơi để đặt đoạn code này?

Bạn có thể để đoạn php tại cuối file function.php (trước “?>” Nếu có kí tự này). Bạn có thể tùy chỉnh CSS và class để cho đoạn code trông bắt mắt hơn.

Nếu đoạn mã này không còn hoạt động

Xin vui lòng cho tôi biết dưới bình luận nếu đoạn code trên không hoạt động. Tôi sẽ rất vui khi sửa lại đoạn trích nếu bạn báo cáo (vui lòng cung cấp ảnh chụp màn hình).

Bài viết liên quan

Vô hiệu hóa WooCommerce 3.+ Lightbox

Đây là cách nhanh nhất để vô hiệu hóa WooCommerce 3.+ default lightbox. Bạn chỉ c

Vô hiệu hóa WooCommerce 3.+ Zoom

WooCommerce 3.+ Có một tính năng mới thú vị đó là: zoom! Khi bạn di chuột vào hìn

Làm cách nào để KHÔNG điền trước các trường thanh toán WooCommerce

Mặc định các trường thanh toán của WooCommerce luôn được điền sẵn khi đơn h

WooCommerce: Hiển thị sản phẩm liên quan vào Tab sản phẩm

Đây là một đoạn mã đơn giản sẽ cho phép bạn di chuyển các Sản phẩm liên qu