WooCommerce: Thêm thông báo ghi chú ở trang thanh toán

Bạn muốn hiển thị một thông báo cho khách hàng biết về quy trình thanh toán hay giao hàng trong trang thanh toán, để khách hàng có thể biết chính xác thông báo hoặc quy trình giao nhận hàng của bạn WooCommerce: Thêm thông báo ở trang thanh toán Đoạn code: Thêm văn bản ở

Bạn muốn hiển thị một thông báo cho khách hàng biết về quy trình thanh toán hay giao hàng trong trang thanh toán, để khách hàng có thể biết chính xác thông báo hoặc quy trình giao nhận hàng của bạn

WooCommerce: Thêm thông báo ở trang thanh toán

Đoạn code: Thêm văn bản ở trên Ghi chú đặt hàng trong cột Vận chuyển của trang thanh toán:

 

[php] /**
* @snippet Add Order Note @ Checkout Page – WooCommerce
* @how-to aithietke.com
* @author Mr.3T
* @compatible WC 3.5.1
*/

add_action( ‘woocommerce_after_order_notes’, ‘ai_notice_shipping’ );

function ai_notice_shipping() {
echo ‘

Please allow 5-10 business days for delivery after order processing.

‘;
}
[/php]

Nơi để đặt đoạn code này?

Bạn có thể để đoạn php tại cuối file function.php (trước “?>” Nếu có kí tự này). Bạn có thể tùy chỉnh CSS và class để cho đoạn code trông bắt mắt hơn.

Nếu đoạn mã này không còn hoạt động

Xin vui lòng cho tôi biết dưới bình luận nếu đoạn code trên không hoạt động. Tôi sẽ rất vui khi sửa lại đoạn trích nếu bạn báo cáo (vui lòng cung cấp ảnh chụp màn hình).

Bài viết liên quan

Vô hiệu hóa WooCommerce 3.+ Lightbox

Đây là cách nhanh nhất để vô hiệu hóa WooCommerce 3.+ default lightbox. Bạn chỉ c

Vô hiệu hóa WooCommerce 3.+ Zoom

WooCommerce 3.+ Có một tính năng mới thú vị đó là: zoom! Khi bạn di chuột vào hìn

Làm cách nào để KHÔNG điền trước các trường thanh toán WooCommerce

Mặc định các trường thanh toán của WooCommerce luôn được điền sẵn khi đơn h

WooCommerce: Hiển thị sản phẩm liên quan vào Tab sản phẩm

Đây là một đoạn mã đơn giản sẽ cho phép bạn di chuyển các Sản phẩm liên qu