WooCommerce: Thêm văn bản dưới mỗi sản phẩm ở trang cửa hàng

Một thông báo Giao hàng miễn phí trên mỗi sản phẩm WooCommerce trên trang cửa hàng. Điều này có thể tăng tỷ lệ nhấp và do đó tỷ lệ chuyển đổi bán hàng của bạn cuãng tăng theo. Dưới đây là một vài đoạn PHP và CSS để bạn có thể thực hiện chỉnh sửa

Một thông báo Giao hàng miễn phí trên mỗi sản phẩm WooCommerce trên trang cửa hàng. Điều này có thể tăng tỷ lệ nhấp và do đó tỷ lệ chuyển đổi bán hàng của bạn cuãng tăng theo. Dưới đây là một vài đoạn PHP và CSS để bạn có thể thực hiện chỉnh sửa hữu ích này.

WooCommerce: Thêm văn bản dưới mỗi sản phẩm ở trang cửa hàng

 

Đoạn code: hiển thị “miễn phí Giao hàng” trên mỗi sản phẩm ở trang cửa hàng

 [php] /**
* @snippet Display "Free Shipping" under each product @ WooCommerce Shop
* @how-to Get aithietke.com
* @author Mr.3T
* @compatible Woo 3.5.1
*/

add_action( ‘woocommerce_after_shop_loop_item’, ‘ai_show_free_shipping_loop’, 5 );

function ai_show_free_shipping_loop() {
echo ‘

Free Shipping

‘;
}
[/php]

Nơi để đặt đoạn code này?

Bạn có thể để đoạn php tại cuối file function.php (trước “?>” Nếu có kí tự này). Bạn có thể tùy chỉnh CSS và class để cho đoạn code trông bắt mắt hơn.

Nếu đoạn mã này không còn hoạt động

Xin vui lòng cho tôi biết dưới bình luận nếu đoạn code trên không hoạt động. Tôi sẽ rất vui khi sửa lại đoạn trích nếu bạn báo cáo (vui lòng cung cấp ảnh chụp màn hình).

Bài viết liên quan

Vô hiệu hóa WooCommerce 3.+ Lightbox

Đây là cách nhanh nhất để vô hiệu hóa WooCommerce 3.+ default lightbox. Bạn chỉ c

Vô hiệu hóa WooCommerce 3.+ Zoom

WooCommerce 3.+ Có một tính năng mới thú vị đó là: zoom! Khi bạn di chuột vào hìn

Làm cách nào để KHÔNG điền trước các trường thanh toán WooCommerce

Mặc định các trường thanh toán của WooCommerce luôn được điền sẵn khi đơn h

WooCommerce: Hiển thị sản phẩm liên quan vào Tab sản phẩm

Đây là một đoạn mã đơn giản sẽ cho phép bạn di chuyển các Sản phẩm liên qu