WooCommerce: Khắc phục sự cố giới hạn bộ nhớ wordpress

WordPress tự động giới hạn bộ nhớ PHP của bạn xuống 40 MB. Điều này có thể dẫn đến trang web WooCommerce của bạn bị chậm xử lý thông tin, tìm kiếm, tải sản phẩm lên, v.v. 1. Mở file wp-config.php của bạn Sử dụng phần mềm FTP để truy cập các file WordPress của

WordPress tự động giới hạn bộ nhớ PHP của bạn xuống 40 MB. Điều này có thể dẫn đến trang web WooCommerce của bạn bị chậm xử lý thông tin, tìm kiếm, tải sản phẩm lên, v.v.

1. Mở file wp-config.php của bạn

Sử dụng phần mềm FTP để truy cập các file WordPress của bạn. Bạn có thể tìm thấy wp-config trong thư mục cài đặt chính. Mở nó hoặc tải xuống để bạn có thể chỉnh sửa nó.

2. Thêm dòng code sau đây

[php]define(‘WP_MEMORY_LIMIT’, ‘1000M’);[/php]

3. Lưu ý: không thêm nó ở phía dưới!

Bạn sẽ cần thêm code ở trên dòng này:[php]require_once(ABSPATH . ‘wp-settings.php’);[/php]

Lưu lại và quay lại site, kiểm tra xem đã hoạt động chưa

 

Nếu đoạn mã này không còn hoạt động

Xin vui lòng cho tôi biết dưới bình luận nếu đoạn code trên không hoạt động. Tôi sẽ rất vui khi sửa lại đoạn trích nếu bạn báo cáo (vui lòng cung cấp ảnh chụp màn hình).

Bài viết liên quan

Vô hiệu hóa WooCommerce 3.+ Lightbox

Đây là cách nhanh nhất để vô hiệu hóa WooCommerce 3.+ default lightbox. Bạn chỉ c

Vô hiệu hóa WooCommerce 3.+ Zoom

WooCommerce 3.+ Có một tính năng mới thú vị đó là: zoom! Khi bạn di chuột vào hìn

Làm cách nào để KHÔNG điền trước các trường thanh toán WooCommerce

Mặc định các trường thanh toán của WooCommerce luôn được điền sẵn khi đơn h

WooCommerce: Hiển thị sản phẩm liên quan vào Tab sản phẩm

Đây là một đoạn mã đơn giản sẽ cho phép bạn di chuyển các Sản phẩm liên qu