WooCommerce: xóa tab thông tin ở trang chi tiết sản phẩm

Tab thông tin sản phẩm ở trang chi tiết đôi lúc trông vướng và thật sự không cần thiết. Có 2 cách đơn giản để ẩn giấu nó hoặc xóa nó hoàn toàn: CSS và  PHP. Trong trường hợp đầu tiên, bạn có thể nhập mã trong style.css của bạn; trong trường hợp thứ hai,

Tab thông tin sản phẩm ở trang chi tiết đôi lúc trông vướng và thật sự không cần thiết.

Có 2 cách đơn giản để ẩn giấu nó hoặc xóa nó hoàn toàn: CSS và  PHP. Trong trường hợp đầu tiên, bạn có thể nhập mã trong style.css của bạn; trong trường hợp thứ hai, hãy thêm đoạn code vào file function.php của theme bạn sử dụng.

Tuy nhiên, Luôn nhớ rằng PHP tốt hơn CSS: với CSS, nó vẫn hiển thị khi load trang và sau đó ẩn nó, trong khi với PHP nó không tải khi load trang. Rõ ràng, PHP là một cách tốt hơn để làm điều đó!

WooCommerce: xóa tab thông tin ở trang chi tiết sản phẩm

Đoạn code: WooCommerce: xóa tab thông tin ở trang chi tiết sản phẩm

 

[php] /**
* @snippet Remove Additional Information Tab @ WooCommerce Single Product Page
* @how-to Get aithietke.com
* @author Mr.3T
* @testedwith WooCommerce 3.8
*/

add_filter( ‘woocommerce_product_tabs’, ‘ai_remove_product_tabs’, 9999 );

function bbloomer_remove_product_tabs( $tabs ) {
unset( $tabs[‘additional_information’] );
return $tabs;
}
[/php]

Nơi để đặt đoạn code này?

Bạn có thể để đoạn php tại cuối file function.php (trước “?>” Nếu có kí tự này). Bạn có thể tùy chỉnh CSS và class để cho đoạn code trông bắt mắt hơn.

Nếu đoạn mã này không con hoạt động

Xin vui lòng cho tôi biết dưới bình luận nếu đoạn code trên không hoạt động. Tôi sẽ rất vui khi sửa lại đoạn trích nếu bạn báo cáo (vui lòng cung cấp ảnh chụp màn hình).

Bài viết liên quan

Vô hiệu hóa WooCommerce 3.+ Lightbox

Đây là cách nhanh nhất để vô hiệu hóa WooCommerce 3.+ default lightbox. Bạn chỉ c

Vô hiệu hóa WooCommerce 3.+ Zoom

WooCommerce 3.+ Có một tính năng mới thú vị đó là: zoom! Khi bạn di chuột vào hìn

Làm cách nào để KHÔNG điền trước các trường thanh toán WooCommerce

Mặc định các trường thanh toán của WooCommerce luôn được điền sẵn khi đơn h

WooCommerce: Hiển thị sản phẩm liên quan vào Tab sản phẩm

Đây là một đoạn mã đơn giản sẽ cho phép bạn di chuyển các Sản phẩm liên qu