WooCommerce: Hiển thị số lượng sản phẩm đã bán được trong trang sản phẩm

Database của WooCommerce đã lưu sẵn giữ liệu sản phẩm đã bán được của bạn. do đó, nếu bạn muốn show số lượng sản phẩm đã bán được của bạn ở trang sản phẩm gần với nút mua hàng thì chỉ cần dán đoạn code đơn giản sau vào file function.php của theme bạn. Đoạn

Database của WooCommerce đã lưu sẵn giữ liệu sản phẩm đã bán được của bạn. do đó, nếu bạn muốn show số lượng sản phẩm đã bán được của bạn ở trang sản phẩm gần với nút mua hàng thì chỉ cần dán đoạn code đơn giản sau vào file function.php của theme bạn.

Đoạn code hiển thị này sẽ giúp bạn cải thiện được chất lượng sản phẩm bạn bán hơn.

Hiển thị số lượng sản phẩm đã bán được trong trang sản phẩm

Đoạn code: Hiển thị số lượng sản phẩm đã bán được trong trang sản phẩm

 

[php] /**
* @snippet Show Total Sales @ WooCommerce Single Product
* @how-to Get aithietke.com
* @author Mr.3T
* @compatible Woo 3.7
*/

add_action( ‘woocommerce_single_product_summary’, ‘bbloomer_product_sold_count’, 11 );

function bbloomer_product_sold_count() {
global $product;
$units_sold = $product->get_total_sales();
if ( $units_sold ) echo ‘

‘ . sprintf( __( ‘Units Sold: %s’, ‘woocommerce’ ), $units_sold ) . ‘

‘;
}
[/php]

Nơi để đặt đoạn code này?

Bạn có thể để đoạn php tại cuối file function.php (trước “?>” Nếu có kí tự này). Bạn có thể tùy chỉnh CSS và class để cho đoạn code trông bắt mắt hơn.

Nếu đoạn mã này không con hoạt động

Xin vui lòng cho tôi biết dưới bình luận nếu đoạn code trên không hoạt động. Tôi sẽ rất vui khi sửa lại đoạn trích nếu bạn báo cáo (vui lòng cung cấp ảnh chụp màn hình).

Bài viết liên quan

Vô hiệu hóa WooCommerce 3.+ Lightbox

Đây là cách nhanh nhất để vô hiệu hóa WooCommerce 3.+ default lightbox. Bạn chỉ c

Vô hiệu hóa WooCommerce 3.+ Zoom

WooCommerce 3.+ Có một tính năng mới thú vị đó là: zoom! Khi bạn di chuột vào hìn

Làm cách nào để KHÔNG điền trước các trường thanh toán WooCommerce

Mặc định các trường thanh toán của WooCommerce luôn được điền sẵn khi đơn h

WooCommerce: Hiển thị sản phẩm liên quan vào Tab sản phẩm

Đây là một đoạn mã đơn giản sẽ cho phép bạn di chuyển các Sản phẩm liên qu