WooCommerce: Hiển thị số lượng sản phẩm đã bán được trong trang sản phẩm

Database của WooCommerce đã lưu sẵn giữ liệu sản phẩm đã bán được của bạn. do đó, nếu bạn muốn show số lượng sản phẩm đã bán được của bạn ở trang sản phẩm gần với nút mua hàng thì chỉ cần dán đoạn code đơn giản sau vào file function.php của theme bạn.

Đoạn code hiển thị này sẽ giúp bạn cải thiện được chất lượng sản phẩm bạn bán hơn.

Hiển thị số lượng sản phẩm đã bán được trong trang sản phẩm

Đoạn code: Hiển thị số lượng sản phẩm đã bán được trong trang sản phẩm

 

/**
 * @snippet       Show Total Sales @ WooCommerce Single Product
 * @how-to Get aithietke.com
 * @author Mr.3T
 * @compatible    Woo 3.7
 */
  
add_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'bbloomer_product_sold_count', 11 );
  
function bbloomer_product_sold_count() {
   global $product;
   $units_sold = $product->get_total_sales();
   if ( $units_sold ) echo '

' . sprintf( __( 'Units Sold: %s', 'woocommerce' ), $units_sold ) . '

';
}

Nơi để đặt đoạn code này?

Bạn có thể để đoạn php tại cuối file function.php (trước “?>” Nếu có kí tự này). Bạn có thể tùy chỉnh CSS và class để cho đoạn code trông bắt mắt hơn.

Nếu đoạn mã này không con hoạt động

Xin vui lòng cho tôi biết dưới bình luận nếu đoạn code trên không hoạt động. Tôi sẽ rất vui khi sửa lại đoạn trích nếu bạn báo cáo (vui lòng cung cấp ảnh chụp màn hình).

One thought on “WooCommerce: Hiển thị số lượng sản phẩm đã bán được trong trang sản phẩm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *