WooCommerce: Ẩn giá sản phẩm và nút mua hàng với khách chưa đăng nhập

Có thể bạn muốn khách truy cập website bạn phải đăng nhập mới có thể thấy được giá sản phẩm và có thể mua được sản phẩm đó. Bạn chỉ cần điện đoạn mã đơn giản dưới đây vào file function.php của theme bạn. (Có thể một vài theme đã ghi đè lên fuction mặc

Có thể bạn muốn khách truy cập website bạn phải đăng nhập mới có thể thấy được giá sản phẩm và có thể mua được sản phẩm đó.

Bạn chỉ cần điện đoạn mã đơn giản dưới đây vào file function.php của theme bạn. (Có thể một vài theme đã ghi đè lên fuction mặc định của WooCommerce nên đoạn code này có thể không hoạt động, hãy liên lạc với tôi nếu cần ).

WooCommerce: Ẩn giá sản phẩm và nút mua hàng với khách chưa đăng nhập

Đoạn code: Ẩn giá sản phẩm và nút mua hàng với khách chưa đăng nhập ở các trang sản phẩm

[php] /**
* @snippet Hide Price & Add to Cart for Logged Out Users
* @how-to Get aithietke.com
* @author Mr.3T
* @compatible WooCommerce 3.6.2
*/

add_action( ‘init’, ‘bbloomer_hide_price_add_cart_not_logged_in’ );

function bbloomer_hide_price_add_cart_not_logged_in() {
if ( ! is_user_logged_in() ) {
remove_action( ‘woocommerce_after_shop_loop_item’, ‘woocommerce_template_loop_add_to_cart’, 10 );
remove_action( ‘woocommerce_single_product_summary’, ‘woocommerce_template_single_add_to_cart’, 30 );
remove_action( ‘woocommerce_single_product_summary’, ‘woocommerce_template_single_price’, 10 );
remove_action( ‘woocommerce_after_shop_loop_item_title’, ‘woocommerce_template_loop_price’, 10 );
add_action( ‘woocommerce_single_product_summary’, ‘bbloomer_print_login_to_see’, 31 );
add_action( ‘woocommerce_after_shop_loop_item’, ‘bbloomer_print_login_to_see’, 11 );
}
}

function bbloomer_print_login_to_see() {
echo ‘<a href="’ . get_permalink(wc_get_page_id(‘myaccount’)) . ‘">’ . __(‘Login to see prices’, ‘theme_name’) . ‘</a>’;
}
[/php]

Nơi để đặt đoạn code này?

Bạn có thể để đoạn php tại cuối file function.php (trước “?>” Nếu có kí tự này). Bạn có thể tùy chỉnh CSS và class để cho đoạn code trông bắt mắt hơn.

Nếu đoạn mã này không còn hoạt động

Xin vui lòng cho tôi biết dưới bình luận nếu đoạn code trên không hoạt động. Tôi sẽ rất vui khi sửa lại đoạn trích nếu bạn báo cáo (vui lòng cung cấp ảnh chụp màn hình).

Bài viết liên quan

Vô hiệu hóa WooCommerce 3.+ Lightbox

Đây là cách nhanh nhất để vô hiệu hóa WooCommerce 3.+ default lightbox. Bạn chỉ c

Vô hiệu hóa WooCommerce 3.+ Zoom

WooCommerce 3.+ Có một tính năng mới thú vị đó là: zoom! Khi bạn di chuột vào hìn

Làm cách nào để KHÔNG điền trước các trường thanh toán WooCommerce

Mặc định các trường thanh toán của WooCommerce luôn được điền sẵn khi đơn h

WooCommerce: Hiển thị sản phẩm liên quan vào Tab sản phẩm

Đây là một đoạn mã đơn giản sẽ cho phép bạn di chuyển các Sản phẩm liên qu