WooCommerce: Đưa sản phẩm liên quan lên trên mô tả sản phẩm

Đoạn code này giúp bạn tăng số lượng sản phẩm liên quan theo hàng Ví dự từ 3 lên 4 sản phẩm một hàng, và cũng giúp bạn đưa khung sản phẩm liên quan lên trên mô tả của sản phầm

WooCommerce: Đưa sản phẩm liên quan lên trên mô tả sản phẩm

Đoạn mã PHP: Đưa sản phẩm liên quan lên trên mô tả sản phẩm

/**
* @snippet Translate a String in WooCommerce
* @how-to Get aithietke.com
* @author Mr.3T
* @compatible WooCommerce 3.7
*/
 
// ---------------------------
// 1. Remove Upsells From Their Default Position
// NOTE: please make sure your theme is not already overriding this...
// ...for example, see specific Storefront Theme snippet below
 
remove_action( 'woocommerce_after_single_product_summary', 'woocommerce_upsell_display', 15 );
 
// ---------------------------
// 2. Echo Upsells In Another Position
 
add_action( 'woocommerce_after_single_product_summary', 'ai_woocommerce_output_upsells', 5 );
 
function bbloomer_woocommerce_output_upsells() {
woocommerce_upsell_display( 3,3 ); // Display max 3 products, 3 per row
}
}

Nơi để đặt đoạn code này?

Bạn có thể để đoạn php tại cuối file function.php (trước “?>” Nếu có kí tự này). Bạn có thể tùy chỉnh CSS và class để cho đoạn code trông bắt mắt hơn.

Nếu đoạn mã này không còn hoạt động

Xin vui lòng cho tôi biết dưới bình luận nếu đoạn code trên không hoạt động. Tôi sẽ rất vui khi sửa lại đoạn trích nếu bạn báo cáo (vui lòng cung cấp ảnh chụp màn hình).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *