WooCommerce: Thêm nội dung vào một email đặt hàng cụ thể

Bạn muốn thêm một số văn bản bổ sung vào trang cảm ơn và email đặt hàng của khách hàng. Trong trường hợp này mình sẽ chỉ cho bạn cách thêm nội dung để khách hàng khi nhận được email sẽ thấy một mã giảm giá, vì thế họ sẽ quay lại mua thêm sản

Bạn muốn thêm một số văn bản bổ sung vào trang cảm ơn và email đặt hàng của khách hàng. Trong trường hợp này mình sẽ chỉ cho bạn cách thêm nội dung để khách hàng khi nhận được email sẽ thấy một mã giảm giá, vì thế họ sẽ quay lại mua thêm sản phẩm .

WooCommerce: Làm thế nào để thêm nội dung vào email đặt hàng

Đoạn code: Thêm nội dung vào một email đặt hàng cụ thể của plugin Woocommerce

[php] /**
* @snippet Add Content to the Customer Processing Order Email – WooCommerce
* @how-to aithietke.com
* @author Mr.3T
* @testedwith Woo 3.8
*/

add_action( ‘woocommerce_email_before_order_table’, ‘ai_add_content_specific_email’, 20, 4 );

function ai_add_content_specific_email( $order, $sent_to_admin, $plain_text, $email ) {
if ( $email->id == ‘customer_processing_order’ ) {
echo ‘

<h2 class="email-upsell-title">Get 20% off</h2>

Thank you for making this purchase! Come back and use the code "<strong>Back4More</strong>" to receive a 20% discount on your next purchase! Click here to continue shopping.

‘;
}
}
[/php]

Làm thế nào để thêm vào các Email khác của Woocommerce

Sử dụng cùng một đoạn code ở trên, bạn có thể nhắm mục tiêu các email khác nhau bằng cách thay đổi ID email

[php] if ( $email->id == ‘cancelled_order’ ) {}
if ( $email->id == ‘customer_completed_order’ ) {}
if ( $email->id == ‘customer_invoice’ ) {}
if ( $email->id == ‘customer_new_account’ ) {}
if ( $email->id == ‘customer_note’ ) {}
if ( $email->id == ‘customer_on_hold_order’ ) {}
if ( $email->id == ‘customer_refunded_order’ ) {}
if ( $email->id == ‘customer_reset_password’ ) {}
if ( $email->id == ‘failed_order’ ) {}
if ( $email->id == ‘new_order’ ) {}
[/php]

Nơi để đặt đoạn code này?

Bạn có thể để đoạn php tại cuối file function.php (trước “?>” Nếu có kí tự này). Bạn có thể tùy chỉnh CSS và class để cho đoạn code trông bắt mắt hơn.

Nếu đoạn mã này không còn hoạt động

Xin vui lòng cho tôi biết dưới bình luận nếu đoạn code trên không hoạt động. Tôi sẽ rất vui khi sửa lại đoạn trích nếu bạn báo cáo (vui lòng cung cấp ảnh chụp màn hình).

Bài viết liên quan

Vô hiệu hóa WooCommerce 3.+ Lightbox

Đây là cách nhanh nhất để vô hiệu hóa WooCommerce 3.+ default lightbox. Bạn chỉ c

Vô hiệu hóa WooCommerce 3.+ Zoom

WooCommerce 3.+ Có một tính năng mới thú vị đó là: zoom! Khi bạn di chuột vào hìn

Làm cách nào để KHÔNG điền trước các trường thanh toán WooCommerce

Mặc định các trường thanh toán của WooCommerce luôn được điền sẵn khi đơn h

WooCommerce: Hiển thị sản phẩm liên quan vào Tab sản phẩm

Đây là một đoạn mã đơn giản sẽ cho phép bạn di chuyển các Sản phẩm liên qu