Miễn phí Plugin WP All Import – WooCommerce Add-On Pro 3.1.2-Beta-1.2

Miễn phí Plugin WP All Import – WooCommerce Add-On Pro 3.1.2-Beta-1.2

Nhập sản phẩm thương mại WooC từ bất kỳ XML hoặc CSV
Kéo và thả để thiết lập nhập cho hàng ngàn sản phẩm trong vài phút.
Sản phẩm đa dạng, sản phẩm liên kết, v.v.
Hỗ trợ đầy đủ cho tất cả các lĩnh vực WooC Commerce
Nhập hình ảnh vào phòng trưng bày từ bất kỳ nguồn nào
Tự động thêm và cập nhật sản phẩm theo lịch

Miễn phí Plugin WP All Import – WooCommerce Add-On Pro 3.1.2-Beta-1.2

Demo | Download

Cần hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi: 0967.30.90.75 (zalo , Viber) Skype: aithietke, Email: aithietke@gmail.com