Tìm hiểu i18n trong Nuxtjs

1. Khởi tạo project Các bạn có thể cài đặt qua npx: npx create-nuxt-app <project-name> Hoặc có thể sử dụng yarn: yarn create nuxt-app <project-name> Trong quá trình cài đặt sẽ hiển thị một số thông tin như là: name project, programing language, package manager, … sẽ hỗ trợ cho dự án của bạn nhanh

1. Khởi tạo project

Các bạn có thể cài đặt qua npx:

npx create-nuxt-app <project-name>

Hoặc có thể sử dụng yarn:

yarn create nuxt-app <project-name>

Trong quá trình cài đặt sẽ hiển thị một số thông tin như là: name project, programing language, package manager, … sẽ hỗ trợ cho dự án của bạn nhanh và thuận tiện hơn trong quá trình làm.

2. Cài đặt i18n

Cài đặt npm hoặc yarn :

npm install nuxt-i18n
hoặc
yarn add nuxt-i18n

3. Tích hợp i18n trong nuxt

Bạn cần cấu hình i18n vào trong nuxt.config và sử dụng các option tùy chỉnh.

Options:

locales:

Danh sách các ngôn ngữ được cấu hình:

Các thuộc tính:

 • code: Là định danh duy nhất của ngôn ngữ.
 • iso: Yêu cầu khi sử dụng SEO.
 • file: Là tên của một file. Được lấy từ đường dẫn langDir.

defaultLocale:

Được chỉ định là ngôn ngữ mặc định sử dụng và nó phải khớp với locales.

strategy:

 • no_prefix: Đầu vào của ngôn ngữ không có gì
 • prefix_except_default: Đầu vào ngôn ngữ được thêm vào ngoại trừ ngôn ngữ mặc định
 • prefix: Đầu vào ngôn ngữ được thêm vào cho mọi ngôn ngữ.
 • prefix_and_default: Đầu vào ngôn ngữ được thêm vào và cả ngôn ngữ mặc định

langDir:

Thư mục chứa đường dẫn file ngôn ngữ

4. Thư mục locales

Tạo các file để biên dịch cho ứng dụng.

locales/en.js
-----
export default: {
  lang: "English"
}

5. Component

<template>
  <div>
    <span>{{ $t('lang') }}</span>
  </div>
</teamplate>

Sử dụng phương thức $t(…) nó sẽ tìm theo đường dẫn và lấy ra bản dịch tương ứng.

6. Kết luận

Chúc bạn thành công tích hợp đa ngôn ngữ vào trong ứng dụng của mình.

7. Tài liệu tham khảo

https://i18n.nuxtjs.org/

Nguồn: viblo.asia

Bài viết liên quan

Thay đổi Package Name của Android Studio dể dàng với plugin APR

Nếu bạn đang gặp khó khăn hoặc bế tắc trong việc thay đổi package name trong And

Lỗi không Update Meta_Value Khi thay thế hình ảnh cũ bằng hình ảnh mới trong WordPress

Mã dưới đây hoạt động tốt có 1 lỗi không update được postmeta ” meta_key=

Bài 1 – React Native DevOps các khái niệm và các cài đặt căn bản

Hướng dẫn setup jenkins agent để bắt đầu build mobile bằng jenkins cho devloper an t

Chuyển đổi từ monolith sang microservices qua ví dụ

1. Why microservices? Microservices là kiến trúc hệ thống phần mềm hướng dịch vụ,