Tạo ứng dụng spring web dễ dàng với intellij 2021

Chào các bạn, trong những bài viết trước chúng ta đã tạo dự án springweb với Eclipse. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện trên intellij nhé phiên bản mình sử dụng là intellij ultimate 2021. Các bạn có thể tải về và dùng bình thường Đầu tiên, mình tạo mới project.

Chào các bạn, trong những bài viết trước chúng ta đã tạo dự án springweb với Eclipse. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện trên intellij nhé

phiên bản mình sử dụng là intellij ultimate 2021. Các bạn có thể tải về và dùng bình thường


Đầu tiên, mình tạo mới project. Chọn file > new > project

Sau đó mình chọn spring và cài đặt như sau và nhấn next
2.PNG
các bạn có thể chọn JDK bao nhiêu cũng được nhưng phải ver8 trở lên nhé

Tìm đến web và chọn vào springweb. sau đó nhấn finish
3.PNG

Sau đó, tìm đến file EmHocSpringWebApplication tại EmHocSpringWeb > src > main > java > EmHocSpringWebApplication
4.PNG

Viết phương thức sayHello như sau rồi bấm run
6.PNG

packagecom.example.emhocspringweb;importorg.springframework.boot.SpringApplication;importorg.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;importorg.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;importorg.springframework.web.bind.annotation.RestController;@SpringBootApplication@RestControllerpublicclassEmHocSpringWebApplication{publicstaticvoidmain(String[] args){SpringApplication.run(EmHocSpringWebApplication.class, args);}@GetMapping("/hello")publicStringsayHello(){return"Hello world, hello spring";}}

Chờ khoảng 2s, màn hình console hiện ra đã bắt đầu chạy ứng dụng springweb
7.PNG

Bây giờ, hãy mở trình duyệt web của bạn lên (của mình là google chrome) và gõ vào thanh URL : localhost:8080/hello . Kết quả nhận được trên trang web là:
8.PNG

Vậy là xong rồi. Chúc bạn thành công nhé 😘

Nguồn: viblo.asia

Bài viết liên quan

Mình đang dùng Google Domains để check tên miền hàng ngày

Từ khi thông báo dịch vụ Google Domains bỏ mác Beta, mình mới để ý và bắt đầ

Cách sử dụng SFTP (Giao thức truyền file qua SSH an toàn hơn)

SFTP là cách an toàn để truyền files giữa các máy tính, gữa máy local và web hostin

Hotlinking: Key Reasons to Avoid and Methods to Protect Your Site

Hotlinking might seem an easy way to acquire website assets, but in reality, it brings several disad

Sự Khác Nhau Giữa Domain và Hosting Là Gì?

Sự khác nhau giữa domain và hosting là gì? Bài này giải thích ngắn và dễ hiểu nh