Làm thế nào để Kiểm thử một Ứng dụng Phương tiện truyền thông mạng xã hội (Social Media)

Bài viết dưới đây của mình nhằm chia sẻ đến các bạn một vài tips khi thực hiện kiểm thử các ứng dụng phương tiện truyền thông mạng xã hội (Là các ứng dụng hoặc chương trình được phát triển dựa trên nền tảng internet, mình sẽ gọi tắt là Mạng xã hội), chúng ta

Bài viết dưới đây của mình nhằm chia sẻ đến các bạn một vài tips khi thực hiện kiểm thử các ứng dụng phương tiện truyền thông mạng xã hội (Là các ứng dụng hoặc chương trình được phát triển dựa trên nền tảng internet, mình sẽ gọi tắt là Mạng xã hội), chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé!

I. Bối cảnh hiện nay:

⭐️ Các ứng dụng mạng xã hội thực sự đã trở thành 1 phần không thể thiếu của thế hệ trẻ hiện nay. Là nền tảng để kết nối giữa người với người, phục vụ cho các mục đích giải trí, kinh doanh, tìm hoặc cung cấp việc làm, tìm kiếm thông tin,…

⭐️ Theo Statista – “Số lượng người dùng trên toàn thế giới dự kiến sẽ đạt khoảng 3,02 tỷ người dùng mạng xã hội hoạt động hàng tháng vào năm 2021”. Một nền tảng lớn như vậy chắc chắn cần được đảm bảo an toàn và cung cấp trải nghiệm liền mạch cho tất cả người dùng.

Biểu đồ sự tăng trưởng của lượt người dùng Mạng xã hội (Năm 2021)

⭐️ Bên cạnh những lợi ích to lớn mà chúng đem lại, thì vẫn tồn tại những tác hại khó lường. Các ứng dụng này có thể gây ra các vi phạm bảo mật cao nếu không được xác thực đúng về tính bảo mật hoặc hoạt động không đúng cách ở các khía cạnh khác nhau khác, cũng có thể ảnh hưởng đến việc kinh doanh của hàng nghìn người phụ thuộc vào chúng để phục vụ cho nhu cầu kinh doanh.

⭐️ Từ đó, chúng ta có thể nhận thấy việc kiểm thử một ứng dụng Mạng xã hội là vô cùng quan trọng và cần được thực hiện một cách chính xác, đảm bảo chúng hoạt động đúng chức năng và thật sự hiệu quả.

II. Các loại kiểm thử Mạng xã hội (Types of Social Media Testing):

➡️ Mạng xã hội là một tập hợp gồm nhiều chức năng khác nhau. Việc kiểm thử các ứng dụng mạng xã hội đòi hỏi chúng ta phải có chuyên môn sâu rộng về miền (domain), nhiều kinh nghiệm và lựa chọn kỹ năng thử nghiệm chính xác dành cho chúng. Kiểm thử ứng dụng mạng xã hội bao gồm:

1. Kiểm thử phần mềm doanh nghiệp(Enterprise Software Testing): Các ứng dụng mạng xã hội phục vụ số lượng người dùng rất lớn, vậy nên cần có đội ngũ mạnh mẽ để kiểm thử và nhất là yêu cầu mức độ kiểm tra bảo mật cao. Do đó, các ứng dụng này yêu cầu có một số giải pháp kiểm thử doanh nghiệp cao cấp để có thể thực hiện kiểm thử.

2. Kiểm thử web 2.0(Web 2.0 cho phép người dùng tương tác và cộng tác với nhau thông qua đối thoại trên phương tiện truyền thông xã hội với tư cách là người tạo nội dung trong cộng đồng ảo.): Là một ứng dụng dựa trên web 2.0, việc kiểm thử ứng dụng mạng xã hội đòi hỏi sự tham gia từ sớm của người kiểm thử. Các ứng dụng này cũng thường xuyên bị thay đổi và dẫn đến việc tự động hóa các trường hợp thử nghiệm cho các ứng dụng đó cần được ưu tiên.

3. Kiểm thử web bao gồm khả năng tương thích, chức năng, kiểm tra bảo mật, kiểm tra hiệu suất và kiểm tra cơ sở dữ liệu cần được thực hiện với các ứng dụng mạng xã hội.

4. Kiểm thử chấp nhận người dùng(User Acceptance Testing): bao gồm việc kiểm tra các ứng dụng mạng xã hội về tính hấp dẫn và thân thiện với người dùng của chúng.

5. Kiểm tra quản lý nội dung(Content Management testing): xác nhận rằng nội dung có phù hợp với người dùng hay không. Các ứng dụng mạng xã hội như Facebook là một ví dụ về sự đa dạng nội dung, nội dung mới được đăng liên tục và do đó, kiểm tra quản lý nội dung trở thành một nhiệm vụ liên tục và rất quan trọng để tránh mọi vấn đề liên quan đến nội dung.

6. Kiểm thử SEO (SEO testing): SEO là nhu cầu hàng đầu mỗi giờ để quảng bá trang web/ ứng dụng trực tuyến. Do đó, kiểm tra SEO trở nên rất quan trọng để đảm bảo sự phát triển và hiển thị thích hợp của ứng dụng mạng xã hội.

7. Kiểm thử ứng dụng Quảng cáo Trực tuyến(Online Advertisement application testing). Các ứng dụng truyền thông xã hội ngày nay luôn thúc đẩy các doanh nghiệp sử dụng quảng cáo trực tuyến. Việc xác nhận hoạt động bình thường của các quảng cáo trực tuyến là rất quan trọng.

III. Vòng đời kiểm thử của ứng dụng mạng xã hội:

✅ Để đảm bảo rằng việc kiểm thử mạng xã hội diễn ra tốt đẹp, hãy tuân theo một phương pháp kiểm tra phù hợp. Dưới đây là các bước thực hiện kiểm thử (các loại kiểm thử nói chung đều theo quy trình bên dưới) để đảm bảo thử nghiệm chính xác các ứng dụng mạng xã hội:

1. Phân tích yêu cầu kiểm tra:

 • Bước đầu tiên và quan trọng nhất để phân tích các yêu cầu kiểm thử là xác định phạm vi thử nghiệm và mục tiêu thử nghiệm.
 • Lập danh sách tất cả những gì bạn cần để kiểm tra, dự trù thời gian cần để hoàn thành và nguồn lực sẽ cần để kiểm tra.

2. Tạo kế hoạch kiểm tra (Test plan):

 • Tạo kế hoạch kiểm thử là bước tiếp theo để tiến hành thử nghiệm ứng dụng mạng xã hội thành công.
 • Lập kế hoạch kiểm thử phụ thuộc vào mục tiêu của người kiểm thử đạt được từ thử nghiệm.
 • Do đó, nên hiểu rõ về những gì sẽ phải kiểm tra chẳng hạn chỉ thực hiện kiểm tra front-end hay back-end hoặc cả hai.

3. Phân bổ nguồn lực để kiểm tra:

 • Theo phân tích trong giai đoạn yêu cầu kiểm thử, hãy phân bổ các nguồn lực cho việc kiểm thử như nguồn nhân lực, phân bổ thời gian cho việc kiểm thử,…
 • Trước khi bắt đầu thử nghiệm ứng dụng mạng xã hội trên di động, nên liệt kê các kỹ thuật thử nghiệm, chức năng và phi chức năng (non-function), mạng, hệ điều hành và nền tảng thiết bị để kiểm tra chức năng.
 • Đối với kiểm tra phi chức năng, các kỹ thuật kiểm thử nên chọn từ các kỹ thuật khác nhau như kiểm tra hiệu suất, kiểm tra khả năng sử dụng, kiểm tra khả năng tương thích và kiểm tra bảo mật.

4. Tài liệu Test Case:

 • Đây là bước đầu tiên hướng tới kiểm thử thực tế.
 • Tạo các trường hợp thử nghiệm dựa trên kế hoạch thử nghiệm tạo trong các giai đoạn thử nghiệm ban đầu.
 • Tạo tài liệu trường hợp thử nghiệm với tất cả các tính năng và chức năng của ứng dụng mạng xã hội.
 • Các trường hợp thử nghiệm phải bao gồm tất cả các trường hợp thử nghiệm chức năng cùng với nhiều trường hợp thử nghiệm khác để kiểm tra khả năng sử dụng, kiểm tra khả năng thích ứng và các trường hợp kiểm tra khác như kiểm tra tốc độ của ứng dụng, mức sử dụng bộ nhớ, mức sử dụng pin và yêu cầu dữ liệu.

5. Xác định sự liên kết của kiểm thử thủ công (Manual Test) và kiểm thử tự động hóa (Automation test):

 • Thử nghiệm các ứng dụng mạng xã hội bao gồm sự kết hợp của cả thử nghiệm thủ công và tự động. Chuẩn bị tài liệu riêng cho các trường hợp kiểm thử của kiểm thử thủ công và các kịch bản kiểm thử cho kiểm thử tự động.

6. Thực hiện Test Case:

 • Kiểm thử thực tế sẽ được thực hiện, tiến hành thực thi các trường hợp thử nghiệm đã tạo ở bước trước. Có thể thực thi các trường hợp thử nghiệm và tập lệnh trong các thiết bị vật lý hoặc sử dụng các công cụ thử nghiệm hoặc trên điện toán đám mây.

7. Xác định và loại bỏ các lỗi:

 • Trong khi thực hiện các trường hợp thử nghiệm, tất cả các lỗi được phát hiện phải được báo cáo cho nhóm phát triển để loại bỏ chúng.

8. Tài liệu:

 • Ghi lại tất cả các lỗi đã tìm thấy. Tài liệu này có thể làm tài liệu tham khảo dùng để kiểm thử trong tương lai.

9. Hoàn thành kiểm tra:

 • Sau khi loại bỏ lỗi, ứng dụng phải được kiểm thử lại (System test) để kiểm tra xem các lỗi có được gỡ bỏ đúng cách hay không và để kiểm tra xem thay đổi code liệu có ảnh hưởng đến các chức năng hiện tại hay không.
 • Dù không giống như đã hoàn thành kiểm thử, vì ứng dụng có thể được yêu cầu kiểm tra nhiều lần bất cứ khi nào hoặc khi có sự thay đổi code mới. Nhưng nếu trong bất kỳ vòng kiểm tra nào, code được xác định là không có lỗi, thì việc kiểm tra được coi là hoàn thành.

Ngoài ra còn có 1 số mẹo khi kiểm thử các ứng dụng mạng xã hội:

 1. Người kiểm thử phải có kinh nghiệm trong việc thiết kế và triển khai kiểm thử Web 2.0
 2. Thực hiện kiểm thử trang web toàn diện.
 3. Xác thực tự động rất quan trọng đối với các ứng dụng mạng xã hội.

Hy vọng qua bài viết sẽ giúp các bạn xác định được phần nào các đầu việc cần làm khi tiến hành kiểm thử một ứng dụng mạng xã hội. Mọi góp ý của các bạn sẽ giúp mình tốt hơn mỗi ngày, vậy nên mong mọi người nếu có ý kiến xin hãy góp ý cho bài viết của mình nhé!


Link tham khảo:https://www.testbytes.net/blog/how-to-test-a-social-media-application/

Nguồn: viblo.asia

Bài viết liên quan

Thay đổi Package Name của Android Studio dể dàng với plugin APR

Nếu bạn đang gặp khó khăn hoặc bế tắc trong việc thay đổi package name trong And

Lỗi không Update Meta_Value Khi thay thế hình ảnh cũ bằng hình ảnh mới trong WordPress

Mã dưới đây hoạt động tốt có 1 lỗi không update được postmeta ” meta_key=

Bài 1 – React Native DevOps các khái niệm và các cài đặt căn bản

Hướng dẫn setup jenkins agent để bắt đầu build mobile bằng jenkins cho devloper an t

Chuyển đổi từ monolith sang microservices qua ví dụ

1. Why microservices? Microservices là kiến trúc hệ thống phần mềm hướng dịch vụ,