Hướng dẫn test gửi thông báo lên Firebase sử dụng FCM + Postman

Chào các bạn Trong bài này, mình sẽ giới thiệu có các bạn các dùng FCM và Postman để test gửi thông báo lên firebase. Các bạn cùng tìm hiểu trong bài viết của mình nhé! Tạo một FCM Token : Các bạn thêm đoạn code này vào file MainActivity.java(Ở đây mình đang tạo 1

Chào các bạn Trong bài này, mình sẽ giới thiệu có các bạn các dùng FCM và Postman để test gửi thông báo lên firebase. Các bạn cùng tìm hiểu trong bài viết của mình nhé!


Tạo một FCM Token :

Các bạn thêm đoạn code này vào file MainActivity.java(Ở đây mình đang tạo 1 token cho Androi nhé).

FirebaseInstanceId.getInstance().getInstanceId().addOnSuccessListener(this, instanceIdResult -> {
  String newToken = instanceIdResult.getToken();
  Log.e("newToken", newToken);
});

Ở đây mình sẽ gửi thông báo bằng cách gửi Generic Notification sử dụng Notification Composer:

Theo tài liệu mình đọc được thì

 • Notification Message : FCM tự động hiển thị thông báo cho các thiết bị người dùng cuối thay mặt cho ứng dụng khách. Tin nhắn thông báo có một tập hợp các khóa người dùng có thể nhìn thấy được xác định trước và một khối lượng dữ liệu tùy chọn của các cặp khóa-giá trị tùy chỉnh.

Gửi tin nhắn bằng giao thức HTTP sử dụng Postman :

Bạn cần phải có Server Key được lấy từ Firebase:
Đăng nhập vào Firebase rồi vào Project của bạn > Đến Project Setting > vào phần Cloud Messageing thì bạn sẽ thấy thông tin Server Key.

Giờ bạn vào Post chọn method post sau đó nhập url : https://fcm.googleapis.com/fcm/send

Trong phần HeaderAuthorization: key=<server_key>server_key lấy từ firebase ở trên. và thêm Content-Type: application/json.

Tiếp theo sang phần Body > chọn raw > chọn JSON (application/json) và thêm đoạn code sau:

{
 "to" : "FCM token của bạn",
 "collapse_key" : "type_a",
 "notification" : {
   "body" : "nội dung thông báo",
   "title": "tiêu đề thông báo"
 },
 "data" : {
   "body" : "nôi dung chi tiết",
   "title": "thông tin chi tiết",
   "key_1" : "giá trị key_1",
   "key_2" : "giá trị key_2"
 }
}

Bây giờ, Bạn có thể gửi thông báo Generic(sử dụng notification ) hoặc Thông báo Custom (sử dụng notificationdata) và Ấn vào Gửi.

Kết Luận

Dưới đây mình đã hướng dẫn các bạn cách gửi 1 thông báo lên firebase sử dụng FMC vs Postmant.
Nếu có bất kì thắc mắc gì hãy để lại comment ở phía dưới nhé.


Tham Khảo chi tiết hơn

https://medium.com/android-school/test-fcm-notification-with-postman-f91ba08aacc3

Nguồn: viblo.asia

Bài viết liên quan

Thay đổi Package Name của Android Studio dể dàng với plugin APR

Nếu bạn đang gặp khó khăn hoặc bế tắc trong việc thay đổi package name trong And

Lỗi không Update Meta_Value Khi thay thế hình ảnh cũ bằng hình ảnh mới trong WordPress

Mã dưới đây hoạt động tốt có 1 lỗi không update được postmeta ” meta_key=

Bài 1 – React Native DevOps các khái niệm và các cài đặt căn bản

Hướng dẫn setup jenkins agent để bắt đầu build mobile bằng jenkins cho devloper an t

Chuyển đổi từ monolith sang microservices qua ví dụ

1. Why microservices? Microservices là kiến trúc hệ thống phần mềm hướng dịch vụ,