Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Github

Yêu cầu thực hiện
1/ Đã cài đặt phần mềm SmartGit
2/ Đã có tài khoản https://github.com

1.Tạo repositories
Bước 1
Đăng nhập https://github.com

Bước 2
Điền thông tin repository

Bước 3
Thông tin project đã được tạo

2.Pull-Push-Source
Bước 1
Copy đường dẫn URL đã tạo

Bước 2
Dùng SmartGit để thực hiện pull source

Bước 3
Tạo thử 1 file test.txt và pull lên

3.Tạo Branch
Bước 1
Tạo branch week1 từ main

Nguồn: viblo.asia