Clear Cache Route, View, Config trong laravel 8

Hello mọi người
Trong dự án thực tế nhiều khi chúng thêm code vào files route hoặc config nhưng chương trình nó vẫn không chạy, không nhận code mình vừa thêm.
Để giải quyết vấn đề này chúng ta có thể sử dụng những laravel command sau để clear Cache of Route, View, Config nhé.
Clear Cache:

php artisan cache:clear

Clear Route Cache:

php artisan route:cache

Clear View Cache:

php artisan view:clear

Clear Config Cache:

php artisan config:cache

Chúng ta cũng có thể sử dụng clear cache thông qua code trong route như dưới nhé.

Route::get('/clear-cache-all', function() {
    Artisan::call('cache:clear');
  
    dd("Cache Clear All");
});

Hy vọng bài viết này có ích cho các bạn!

Nguồn: viblo.asia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *