Build ChatGPT Telegram bot, đỡ phải login, daily limits

Chắc hẳn có lẽ nhiều bạn sử dụng ChatGPT gặp tình trạng quá tải như thế này trên phiên bản web, cũng đúng vì ChatGPT tăng trưởng quá khủng khiếp, 100 triệu người dùng trong vòng có 60 ngày, mất 30 triệu đô để duy trì hệ thống. Hiện tại sắp tới ChatGPT có ra mắt phiên bản ChatGPT Plus với giá $20/tháng, tương ứng vào khoảng 1,5% người dùng hiện tại sử dụng thì mới đủ bù vào tiền duy trì hệ thống kia.
image.png

Tuy nhiên ChatGPT có cung cấp API, nếu ai lười như mình thì sử dụng API cho nhanh, đỡ phải login qua bản web, lại còn hay bị cloudflare check xem có phải robots k 😐

Build ChatGPT Telegram bot

Mình thử qua nhiều repo trên github nhưng sử dụng repo này thì được, không biết sử dụng được đến bao giờ nhưng mà hiện tại nó chạy được là được, đến lúc nó tèo téo teo thì lại tìm cách khác 😂

https://github.com/karfly/chatgpt_telegram_bot

Cách setup cực kỳ đơn giản

Bước 1: Lấy OpenAI Key tại https://platform.openai.com/

Bước 2: Tạo bot Telegram bằng @botfather, lấy Telegram bot token của bạn

Bước 3: Clone repo https://github.com/karfly/chatgpt_telegram_bot về, sau đó cài đặt env

 • Chạy 2 lệnh sau:
  mv config/config.example.yml config/config.yml
  mv config/config.example.env config/config.env
  

  Sau đó chỉnh sửa file config/config.yml thêm telegram bot token và openai token đã lấy từ bước 1 và bước 2 lưu vào file config

Bước 4: Chỉnh sửa file docker-compose.yml

 • Thực hiện xoá dòng 9 và 29 đi, không cần public port mongodb
  - ${MONGODB_PORT:-27017}:${MONGODB_PORT:-27017}- ${MONGO_EXPRESS_PORT:-8081}:${MONGO_EXPRESS_PORT:-8081}

Bước 5: Chạy docker-compose

 • Chỉ cần chạy docker-compose lên là xong, yêu cầu hệ thống cần có docker nhé 😂
  docker-compose --env-file config/config.env up --build
  

Kết quả

Và đây là thành quả
image.png

 • Mình cảm nhận thấy nó chạy nhanh hơn là với bản web, bản web generate từng chữ một chờ sốt ruột, còn ở đây chỉ cần chờ 3-5s là có kết quả rồi, tuy nhiên vẫn bị giới hạn 1 câu trả lời được ít chữ chứ vẫn chưa được nhiều chữ 😐
 • Có thể add bot vào 1 nhóm dùng chung được, tuy nhiên người kia đang hỏi thì cần phải chờ, chờ người kia hỏi xong thì bot mới rep tiếp được.

Hi vọng là sẽ giúp được các bạn lười như mình 😂 Nhân dịp năm mới, chúc các bạn có một năm mới bình an, hoàn thành tốt những điều gì mong muốn trong năm 2023 tới, see you!

Nguồn: viblo.asia