10 mẹo hữu ích giúp tinh gọn code cho lập trình viên iOS – Phần 2

6. Enum:

Ví dụ: 1 switch case cho người mua vé xem phim

“Adult”, “Child”, “Senior” -> hard code. Các giá trị string cho mỗi trường hợp yêu cầu phải chính xác 100%, làm mất thời gian và khó tránh khỏi sai sót

Bạn sẽ không phải ngồi gõ lần lượt từng trường hợp nữa, mà các trường hợp sẽ lần lượt được highlight ra cho bạn sau dấu “.”. Một thay đổi nhỏ nhưng giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

7. Nil Coalescing:

Ví dụ: Viết hàm chọn color

Quá dài, thay vào đó:

8. Conditional Coalescing:

Ví dụ: cộng biến số

Quá dài, thay vào đó:

9. Functional Programming:

Ví dụ: Tìm kiếm số chẵn trong array

Thay vì sử dụng vòng lặp for với logic như trên thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng filter:

10. Sử dụng Closure:

Ví dụ: tính tổng 2 tham số

Thay vì khai báo một function thì chúng ta có thể khai báo một biến và chứa trong đó một closure (block) thực thi logic trên

Nguồn: viblo.asia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *