⁣Bật mật khẩu ứng dụng Google cho SMTP (Google App passwords)

Mật khẩu ứng dụng (Google App passwords) cấp quyền cho ứng dụng không phải của Google truy cập vào máy chủ SMTP của Google. Mật khẩu ứng dụng (Google App passwords) chỉ có thể được sử dụng với các tài khoản google đã bật xác minh 2 bước. Cách bật xác minh 2 bước Google

Mật khẩu ứng dụng (Google App passwords) cấp quyền cho ứng dụng không phải của Google truy cập vào máy chủ SMTP của Google. Mật khẩu ứng dụng (Google App passwords) chỉ có thể được sử dụng với các tài khoản google đã bật xác minh 2 bước.

Cách bật xác minh 2 bước Google

Bước 1: Truy cập quản lý cài đặt Google

Để sử dụng máy chủ SMTP của Google để gửi email bằng WP Mail SMTP by WPForms

Mở cài đặt bảo mật tài khoản Google. Chọn tùy chọn Xác minh 2 bước (2-Step Verification ) từ phần Cách đăng nhập vào Google.

Chọn tùy chọn Mật khẩu ứng dụng (App passwords – ở cuối trang).

Bây giờ, chúng ta đã sẵn sàng thiết lập mật khẩu Ứng dụng (App password)…

Bước 2: Tạo mật khẩu ứng dụng (App password)

Nhấp vào trường chọn ứng dụng (App field) và chọn tùy chọn Khác (Tên tùy chỉnh) – (Other (Custom name))

Nhập tên dễ nhận biết và nhấp vào nút Tạo (Generate).

Ghi lại mật khẩu Ứng dụng (App password) đã tạo. Từ giờ trở đi, đối với cài đặt SMTP, hãy sử dụng mật khẩu 16 ký tự này (không có dấu cách) cùng với địa chỉ Gmail đầy đủ của bạn.

Để quản lý thêm (revoke, add more, etc.) mật khẩu Ứng dụng (App password) của bạn, hãy sử dụng cùng trang cài đặt Tài khoản Google về Mật khẩu ứng dụng.

Xong

Bài viết liên quan

Hướng dẫn chuyển host cho WordPress – Migrate WordPress website

Bạn đang cần chuyển host cho WordPress site? Xem ngay bài hướng dẫn chuyển host cho W

Hướng dẫn sửa lỗi mixed content trong WordPress

Hướng dẫn sửa lỗi Mixed Content để sửa website chạy HTTPS không thành công, khóa

Làm thế nào để clone một website

Nếu bạn từng bắt tay vào việc tạo một trang web từ đầu, bạn sẽ hiểu rằng

Cách gửi email website WordPress bằng máy chủ Gmail SMTP – 2024

Bạn có gặp khó khăn khi gửi email từ trang web WordPress của mình không? Trong bài v