Hỏi đápDanh mục đơn: Tư vấn chungViệc thay đổi thông tin trên website sẽ như thế nào, ai đảm nhiệm, có tính chi phí không?
aithietke Nhân viên asked 2 tháng ago

Thông tin về sản phẩm và có thể cập nhật bất kỳ lúc nào, chỉ cần truy cập vào mạng Internet. Nếu khách hàng yêu cầu thay đổi nhỏ, Ai Design hỗ trợ miễn phí. Nếu yêu cầu thay đổi lớn, hai bên sẽ thống nhất về dự toán chi phí.