Hỏi đápDanh mục đơn: Tư vấn chungThời gian tối thiểu để xây xong website là bao nhiêu ngày?
aithietke Nhân viên asked 2 tháng ago

Thông thường là 10 ngày kể từ ngày khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin, hình ảnh. Nếu khách hàng cần gấp, Ai Design có thể làm trong vòng 7 ngày. Trường hợp đặc biệt có thể thương lượng. Bình quân sau 15 – 30 ngày làm việc kể từ khi ký hợp đồng, website sẽ được xây xong trước khi bàn giao và chạy thử, chúng tôi sẽ đào tạo bạn những kỹ năng cơ bản để bạn quản trị website thật tốt.